De Terp

Foto: Gemeente Breda

“Waarom is de zorg in Terp nou zo veel beter dan in de instellingen waar uw kinderen eerst zaten?”, vroeg ik aan de dappere ouders. Hun reactie was duidelijk: “Dat komt doordat er rust heerst.

In de wereld van een schizofreen is veel onzekerheid. De stabiliteit die de begeleiders hier brengen, geeft ze vertrouwen.”

Het was afgelopen maandag een verhelderend werkbezoek. De 12 bewoners houden zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven en wonen in principe hun leven lang in Terp. De zorg wordt verleend door een zorgteam van 9 mensen. Het is 24-uurs zorg. Daardoor kunnen wij ook weer veel meer ouder zijn dan verzorger.”

De ouders spreken overigens liever over mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychoses. Dat dekt de lading beter dan het besmette ‘Schizofreen’.

Na een zwerftocht langs vele instellingen en hulpverleners, met alle onrust en stress van dien, besloten de ouders in 2003 zelf een plek  te creëren voor hun  kinderen. In samenwerking met WonenBreburg en de gemeente lukte dat uiteindelijk in 2008. Midden in woonwijk ’t Ginneken kwam een appartementencomplex beschikbaar met een grote gemeenschappelijke ruimte, Terp.

De kinderen hebben er sindsdien de rust gevonden. Er is veel minder terugval, veel minder psychoses. Dat is fijn voor kinderen en ouders. Het is ook fijn voor de omgeving. Er is ook veel minder overlast en er zijn veel minder gedwongen opnames en crisisopvang nodig. Eigenlijk helemaal niet meer. Sterker nog ze doen mee in de buurt.

Kortom, iedereen tevreden. En dat moet zo blijven wat de gemeente betreft.

Breda is als centrumgemeente verantwoordelijk voor wat ze ‘beschermd wonen’ noemen. Samen met gemeenteraad en collega wethouders in de regio werken we aan een plan voor mensen die beschermd moeten wonen. Vandaag, vrijdag 17 april, is daarin weer een belangrijke dag. Staatssecretaris Van Rijn is in Ede, waar ik hem spreek over de voortgang. Er is wat mij betreft nog te veel onduidelijk. Hij moet snel duidelijk maken of  mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychoses vallen onder langdurige zorg. Dat zou de druk er bij de ouders en kinderen af halen. Hij moet ook snel duidelijkheid geven over de definitieve bedragen die hij ons beschikbaar stelt voor wat ze noemen het Beschermd Wonen.

En zo zijn er nog wel meer groepen mensen die baat hebben bij duidelijkheid van de staatssecretaris. Een beetje tempo in Den Haag mag best.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden