Verklaring Sinterklaas Comité Breda op “Geforceerde verandering van Zwarte Pieten via stopzetting van subsidie”

Foto: Publiek domein

Het Sinterklaas Comité Breda reageert in onderstaande verklaring op het eventuele stoppen van de subsidie voor de intocht, wanneer volgend jaar alleen Zwarte Pieten bij de intocht aanwezig zouden zijn.

De PvdA, D66 en GroenLinks willen de discussie graag aangaan met het sinterklaascomité om volgend jaar Sinterklaas ook door roetveegpieten te laten vergezellen.

“Sinterklaas Comité Breda uit haar ongenoegen met betrekking tot de stellingname van enkele Bredase raadsleden die een geforceerde verandering van Zwarte Pieten willen doordrukken via stopzetting van subsidie. Dit hebben wij vernomen via de pers.

Volgens de lezing van tegenstanders staat het feest in zijn huidige vorm met Zwarte Piet voor al het racisme in de samenleving. Dit is echter slechts hun incorrecte en eenzijdige zienswijze. Het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet is gewoon toegestaan.

Mensen hebben hierbij een onvervreemdbaar recht op A. juiste weergave van de cultuur en B. het recht op doorgeven van die cultuur aan kinderen door hun ouders – (op basis van een juiste historische weergave van die cultuur.) (Dit staat in art. 30 en 31 van het kinderrechtenverdrag). Het Sinterklaasfeest is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse en Europese cultuur en dit kan niet op grond van halfbakken inzichten even aan de kant geschoven worden omdat dit politiek correcter zou zijn. Ook de UNESCO is hier duidelijk over.

Dit volksfeest is nimmer het eigendom geweest van de NTR of van bestuurders en zal dit ook nooit worden. Een ieder, ook een intochtcomité, zou deze volkscultuur en met name de betekenis van het ZWART hierin moeten respecteren. en zich niet moeten laten meesleuren door actiegroepen die tegen Zwarte Piet zijn of om gehoor te geven aan persoonlijke wensen van bestuurders. Verder heeft de Raad van State bepaald dat B&W zich niet moet bemoeien met de inhoud van een evenement waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Dit geldt ook voor het al eerder genoemde achterdeurtje van subsidie.

Terugkerend naar de feiten. Grondige bestudering van het feest levert heel veel informatie op, die het stevig verankeren in de volkscultuur. Het bewust verkeerd interpreteren, ontkennen of negeren van het Sinterklaasfeest als cultuurgoed wordt dan ook niet geaccepteerd. Wij willen die cultuur doorgeven aan de volgende generaties, inclusief de daarin voorkomende inheemse zwartschminktraditie! Door uw acties verdwijnt de passie bij ons als organisatie en zo ook bij de meeste van onze 550 vrijwilligers en al die tienduizenden die aan de kant van de weg stonden om te genieten van het feest. Dit cultuurfeest is zoveel meer dan een willekeurig verhaaltje waaraan je naar believen kunt sleutelen. Het valt op dat juist partijen die opkomen voor mensen die niet in de mal van “het normale” passen nu hun uiterste best doen om de diversiteit, die het vieren van het Sinterklaasfeest ook is, te torpederen door zalvend en dwingend de roetveegpiet of andere verzonnen vormen in te willen voeren als polderalternatief. Wij willen hiertegen met kracht opstaan.

Daar is deze traditie, met de juiste uitleg erbij, ons te dierbaar voor. En daar hebben wij, de vrijwilligers en de mensen die het samen willen meevieren het recht ook op, aldus de richtlijnen van UNESCO – die de formulering van de rechten van volken op hun cultuur nog eens heeft aangescherpt. Kort samengevat betekent dit dat gemeenschappen, groepen en individuen zelf mogen uitmaken wat hun erfgoed is en dat zij zich daarbij niet hoeven te onderwerpen aan het oordeel van anderen. Dus ook niet het oordeel van bestuurders. Verder hebben deze erfgoedgemeenschappen volgens deze UNESCO -richtlijnen het recht op vrije uitoefening van hun erfgoed. Wij vragen u dringend te erkennen dat dit erfgoed ook in die zin bescherming geniet en vanuit de ontstaanscultuur beoordeeld moet worden. Dat u racisme in de samenleving wilt aanpakken is een groot goed, waar wij zeker achter staan.

Echter is Zwarte Piet hierbij door tegenstanders als symbool gekozen en hebben zij daarmee een verkeerd gekozen vijand gezocht en de verkeerde kapstok gekozen om deze racismestrijd aan op te hangen. Het Sinterklaasfeest is altijd een feest geweest voor eenieder die dat wil. Meer willen dan dat is een Utopie! Dat is nergens ter wereld het geval. Zij die zich in een bepaalde vorm niet kunnen vinden hebben zeker de vrijheid het feest in eigen kring te vieren zoals men wil en eventueel een vergunning aan te vragen voor een intocht naar eigen smaak of het anders niet te vieren. Het Sinterklaasfeest is mede hierdoor al eeuwen een feest voor iedereen en zal dat ook blijven. Wij heten iedereen die dat wil welkom om dit feest, in ons geval met Zwarte Pieten, samen met ons te vieren. Wij vragen u dus ook zich niet langer te bemoeien met de wijze van vieren van dit feest en het aan de bevolking zelf over te laten, zoals dat hoort bij een volksfeest.”

Namens het bestuur van

Sinterklaas Comité Breda

Mede geschreven door Sint en Pietengilde

Bron: Facebook Sinterklaas Comité Breda – 20 november 2019

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden