Brabant investeert 8,5 miljoen in cultuur

Foto: CC0/Public Domain

Met bijna 8,5 miljoen euro investeert Brabant komend jaar opnieuw fors in cultuur. De subsidies in de subsidieregeling hedendaagse cultuur gaan naar onder meer Brabant C, het cultuurfonds van de provincie.

Er is 4 miljoen beschikbaar voor projecten van ten minste nationaal belang en voor ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang.  Ook is subsidie beschikbaar voor het Impulsgeldenprogramma (1,8 miljoen), talentontwikkeling via de TalentHub (2,1 miljoen) en de Makersregeling (2,5 ton).

Het cultuurfonds Brabant C is door de provincie in 2014 opgericht. Het is een vernieuwend cultuurfonds dat zich met een focus op het realiseren van cultuur van tenminste nationaal niveau in Brabant, tevens inzet voor het vernieuwen van financiering van kunst en cultuur. Brabant C voert de provinciale subsidieregeling hedendaagse cultuur in mandaat uit.

Er is in totaal vier miljoen euro beschikbaar voor het financieren van aanvragen: 3.6 miljoen voor projecten van ten minste nationaal belang en 390.000 euro voor ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang. Hiermee kunnen aanvragen worden gehonoreerd van culturele instellingen die op termijn in de nationale Basis Infra Structuur kunnen komen.

Impulsgelden
De Impulsgeldenregeling is bestemd voor makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen. De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor onder meer de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Talenthub
In 2017 is de provincie gestart met het talentontwikkelingsprogramma Talenthub Brabant, dat talenten begeleidt bij hun ontwikkeling. Voor de verschillende disciplines is het subsidieplafond vastgesteld. In totaal is bijna 2,2 miljoen euro beschikbaar.

Makersregeling
De makersregeling is bedoeld om gemeenten te matchen die een subsidieregeling hebben voor ondersteuning van professionele makers. In de afgelopen twee jaar bleek dat alleen de grotere gemeenten hiervoor in aanmerking kwamen. Door een kleine technische wijziging kunnen nu ook kleinere gemeenten voor deze regeling in aanmerking komen. Hiervoor is 2,5 ton beschikbaar gesteld.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (met onder meer Cultuur in portefeuille): “Met deze aanpassing van onze regeling kunnen we op veel gebieden en in veel disciplines cultuur versterken. In Brabant dragen kunst en cultuur bij aan onze ontplooiing en identiteit, ze verrijken onze levens en verbinden mensen. Daarom investeren wij fors in cultuur.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden