Tijdelijke subsidieregelingen ter ondersteuning cultuur en erfgoedsector

Foto: Pexels (CC0-Public Domain)

De cultuursector is voor een bruisende stad als Breda erg belangrijk. De sector is hard getroffen door het coronavirus. Naast de genomen maatregelen door het Rijk, heeft Breda aanvullende ondersteuning geboden aan de sector. Onder andere gericht op het voortbestaan van culturele organisaties.

Deze maatregel is inmiddels uitgewerkt in twee subsidieregelingen. Vanaf heden kunnen organisaties hiervoor een aanvraag indienen.

Ondersteuning gemeente Breda

In april kondigde Breda al verschillende maatregelen voor de culturele sector aan. Namelijk het accepteren van een lagere subsidieprestatie, het kwijtschelden/compenseren huur cultuurpanden en ondersteuning voor het voortbestaan van culturele organisaties. Voor de laatstgenoemde ondersteuning zijn twee subsidieregelingen ontwikkeld:
a. De Tijdelijke subsidieregeling professionele kunst- en erfgoedsector COVID-19. Hiervoor is een budget van € 300.000,- beschikbaar.
b. De Tijdelijke subsidieregeling amateurkunstorganisaties COVID-19. Hiervoor is een budget van € 22.000,- beschikbaar;

De looptijd van deze regelingen loopt parallel met het totale maatregelenpakket van de gemeente, namelijk tot 1 oktober 2020. De inzet is vooral gericht op het garanderen van het voortbestaan van een organisatie, het behoud van werkgelegenheid en het behoud van sociaal-maatschappelijke structuren die onmisbaar zijn in onze stad. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de organisatie gevestigd zijn in Breda. Daarnaast geldt de uitdrukkelijke voorwaarde dat organisaties eerst een beroep moeten doen op de landelijke regelingen, voordat ze gebruik kunnen maken van deze lokale regelingen. Ook wordt van hen verwacht dat ze na het ontvangen van steun zichtbaar iets terug doen voor de stad

Individuele culturele makers kunnen geen aanspraak maken op de regeling. Zij kunnen een beroep doen op de Makersregeling, waarvan de Gemeente Breda, mede dankzij een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant het budget verder heeft verhoogd tot € 112.500,-. Meer hierover is te vinden op corona.breda.nl

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen voor de twee nieuwe tijdelijke subsidieregelingen kan vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2020 via een formulier op de website https://corona.breda.nl/ondersteuningspakket- cultuur-en-evenementen. Complete aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Maatregelenpakket breder dan cultuur

De regelingen voor cultuur zijn onderdeel van een breder hulpmaatregelenpakket van de gemeente Breda voor de periode tot en met september 2020. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk. Breda heeft voor het totale pakket een bedrag van 6,83 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden