Provinciale impulsgelden voor Beaux Jazz Breda en BLASt Breda

Foto: Pexels (CC0-Public Domain)

Twee Bredase culturele initiatieven ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de tweede ronde van dit jaar werden de aanvragen van Beaux Jazz Breda en Brabants-Kempens Architectuur Netwerk gehonoreerd.

In totaal ontvangen de twee projecten bijna € 100.000,-. Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

De twee gehonoreerde projecten in Breda zijn:

Beaux Jazz Breda

Stichting Beaux Jazz Breda gaat verhuizen naar het cultuurdistrict Belcrum in Breda, waar zij haar activiteiten op één herkenbare en passende plek gaat bundelen. Tegelijk met deze nieuwe start wil de stichting haar Sound of Europa Festival vernieuwen en een jaarprogrammering ontwikkelen. Daarbij worden de artistieke reikwijdte van Beaux Jazz Breda en het publieksbereik vergroot. Ook biedt het festival nog meer ruimte voor jong talent en eigen producties. Voor deze doorontwikkeling ontvangt Beaux Jazz een bijdrage uit de impulsgelden.

Brabants-Kempens Architectuur Netwerk (BLASt Breda)

Vijf Brabantse architectuurcentra uit Brabant en de Antwerpse Kempen (ACE Eindhoven, BAI Den Bosch, BLASt Breda, CAST Tilburg en AR-TUR Turnhout België) en architectuurfilmfestival TIAFF slaan de handen ineen om een architectuurnetwerk op te zetten. Het netwerk zet zich als onafhankelijk platform in voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving door middel van een grensoverschrijdende benadering en samenwerking. Het netwerk richt zich specifiek op vraagstukken die spelen in het buitengebied en verbindt daarbij bovenlokale en provinciale belangen. Voor het vormgeven van het netwerk, de gezamenlijke programmering en financiering, ontvangt BKAN een bijdrage uit de impulsgelden.

Daarnaast werden de volgende twee projecten uit regio Breda gehonoreerd:

Stichting Behoud Geertruidskerk (Geertruidenberg)

Stichting Behoud Geertruidskerk zet zich in om de positie van de Geertruidskerk als cultureel presentatieplatform te versterken en het religieuze erfgoed breder toegankelijk te maken voor publiek. Het gebouw wordt daarbij getransformeerd van gebedshuis tot verhalenhuis. Om dit te bereiken wordt onder andere een modulaire tentoonstellingsinstallatie ontwikkeld en onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met cultureel aanbod. Deze manier van werken moet tevens als voorbeeld dienen voor beheerders van kerkelijk erfgoed in Brabant die op zoek zijn naar nieuwe, betekenisvolle manieren voor gebruik en behoud.

Hertog Zout (Dorst)

Hertog Zout is de organisatie rondom het werk van theatermaker Letizia Rompelberg en produceert theater dat wordt ingezet ter bevordering van cultuurparticipatie bij kwetsbare doelgroepen. Om haar positie ten opzichte van opdrachtgevers te versterken, gaat Hertog Zout haar artistieke signatuur verder ontwikkelen. Daarnaast wil zij met een zakelijke strategie de impact van haar activiteiten vergroten.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden