Officiële opening natuurlijk schoolplein De Wildert

Op 17 april, de startdag van ‘De week van ons water’,  wordt om 11.30 uur in de Haagse Beemden in Breda het vernieuwde schoolplein van openbare basisschool De Wildert-Dubbelwijs officieel geopend. Op het schoolplein staat natuurlijk en avontuurlijk spelen centraal. Was het plein eerst vooral traditioneel grijs, nu is daar groen voor in de plaats gekomen.
Deze dag begint met een sponsorloop waarbij de leerlingen van OBS De Wildert Dubbelwijs zich inzetten voor hun nieuwe schoolplein. Aan het eind van de ochtend openen regionale waterbestuurders waaronder wethouder Bernie van den Berg en directeur Eugenie de Roij samen met de kinderen het plein officieel met een ludieke actie. Dit in aanwezigheid van vertegenwoordiging van  ouders en buurtbewoners en natuurlijk alle kinderen van de Wildert.

Wens van kinderen

De wens voor een nieuw schoolplein bestond al langer. Door te praten met de kinderen kwamen de leerkrachten er snel achter dat kinderen liever een groen plein willen. Kinderen konden tijdens de planvorming meepraten en hun ideeën delen. Samen met een aantal betrokken ouders werd een schoolpleincommissie samengesteld die de plannen heeft verwezenlijkt.
Ontdekken en verwonderen
“Dit nieuwe schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Als een soort buitenlokaal met insecten, planten en een eetbare haag. Een plek waar kinderen in contact komen met de natuur, waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling”, meent ontwerper Jan Ooms.
Samenwerken aan fijne buurt
Leerkracht Brendy Vonck: ”De leerlingen van de Wildert gebruiken het aangrenzende veldje van de gemeente vanaf nu ook als speelomgeving en houden als tegenprestatie de schoolomgeving en het speelveld schoon. De gemeente heeft tussen het plein en het veldje gezorgd voor het poortje, dat als proef open gehouden wordt. Zo krijgt het nieuwe schoolplein ook een buurtfunctie voor jonge kinderen en  werken we samen aan een veilige en fijne buurt voor onze kinderen.
Directrice de Roij vult aan: Dit nieuwe schoolplein is ons groene visitekaartje in de wijk dat goed past bij het ondernemende karakter van de school waar groei en ontwikkeling van het kind centraal staan.”
Sportief meedoen
Ook Patrick de Klerk van stichting OSHB is blij met de aanpassingen aan het veldje. De Klerk: “De OSHB organiseert daar vaak op woensdagmiddag sportieve activiteiten en natuurlijk gymlessen. Ik denk dat dit vernieuwde sportveld met mooie nieuwe doeltjes om in te scoren nog meer kinderen zal gaan aantrekken om met ons mee te doen.”
De week van ons water Water is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Tijdens de Week van ons water kan iedereen in zijn of haar gemeente zien en ervaren dat water niet vanzelfsprekend is. De Week van ons water is een initiatief van de samenwerkende waterpartners in Midden- en West-Brabant.
Landelijk staat de bewustwording van water hoog op de agenda. Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken nauw samen om bewoners en bedrijfsleven meer bewust te maken van de waarde en het belang van schoon en veilig water. De Week van ons water is één van de manieren om het water(bewustzijn) dicht bij burgers en bedrijven te brengen. Zo starten 13 april de kinderen op school een twee weken durend project met als thema ‘water’.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden