Commissie Bestuur 2 juli 2015

In de laatste commissievergadering voor het zomerreces wordt de commissie gevraagd te adviseren over de nota “Verbonden Partijen, zes kaderstellende spelregels”.

Vervolgens wordt de commissie gevraagd de raad voor te stellen om de overeenkomst met EY accountants met één jaar te verlengen tot 1 juli 2017 en dit najaar de voorbereidingen te treffen voor de openbare aanbestedingsprocedure die moet leiden tot de gunning van de accountantswerkzaamheden voor de periode vanaf 1 juli 2017.

Daarna worden de uitgangspunten zoals opgenomen in de Startnotitie Experiment Breda Breda begroot besproken.

Als laatste punt wordt advies gevraagd over de concept-visie van de gemeente Breda over (boven)regionale samenwerking zoals verwoord in het “Positie-papier regionale samenwerking gemeente Breda”.

De vergadering kan bijgewoond worden op de publieke tribune of is live te volgen op internet. Ook kunt u op een later tijdstip de uitzending terugkijken.

Plaats: 

Breda

Teteringen

Bavel

Ulvenhout

Prinsenbeek

Publicatiedatum: 

24 juni 2015 02 juli 2015

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden