Breda partner in Green Deal aardgasvrije wijken

Foto: Breda Nieuws

Vandaag heeft Breda zich als partner aangesloten bij de Green Deal Aardgasvrije wijken.  Minister Kamp van Economische Zaken heeft deze deal ondertekend, samen met dertig gemeenten, twaalf provincies en vijf netbeheerders. Ook minister Plasterk en staatsecretaris Dijksma zijn mede-ondertekenaars, De Green Deal maakt initiatieven mogelijk om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Aardgasvrije wijken

Breda streeft ernaar om nieuwe wijken aardgasvrij aan te leggen. Voor bestaande wijken is dat ingewikkelder. Met de Green Deal kan Breda kennis uitwisselen met andere partners om tot goede initiatieven en pilots te komen.

Zo wil Breda in wijken waar in de nabije toekomst de gasleidingen vervangen moeten worden, kijken naar een alternatieve warmtevoorziening. In 2017 gaat Breda ook aan de slag met het opstellen van een roadmap voor de gasloze wijk. Daarnaast loopt er een uitgebreid traject om samen met de partners in de warmteketen te komen tot verduurzaming van het Amerwarmtenetwerk. Breda deelt haar kennis en ervaringen ook weer binnen de Green Deal Aardgasvrije wijken.

Terugdringen CO2

Wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid: “Bij de Klimaattop in Parijs eind 2015 zijn vergaande afspraken gemaakt voor het terugdringen van CO2 uitstoot.  Breda wil heel graag samen met het kabinet en andere steden en partners concreet uitvoering geven aan die doelstellingen. Elk huis in Breda dat gebruik maakt van schone energie, draagt bij aan een beter klimaat en aan een leefbare stad. Als stadsbestuur doen we alles om dat te stimuleren en te faciliteren. Deze Green Deal helpt ons daarbij.”

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties