Haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw voormalig UWV-gebouw Markendaalseweg

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden is de gemeente Breda met de eigenaar/ontwikkelaar van het voormalig UWV-gebouw aan de Markendaalseweg 70-78 gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouwontwikkeling op deze locatie.

Het College van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een intentieovereenkomst afgesloten met initiatiefnemer V.O.F. Residential Breda en heeft randvoorwaarden voor deze ontwikkeling vastgesteld. De initiatiefnemer gaat op basis van deze randvoorwaarden in samenwerking met de gemeente onderzoeken of de voormalige UWV-locatie herontwikkeld kan worden tot woningen.

Het nieuwe woongebouw ligt tussen de Markendaalseweg en de nog aan te leggen Nieuwe Mark die in de toekomst is gepland is op het terrein van de voormalige Seeligkazerne. Het College heeft randvoorwaarden meegeven over het programma, de ruimtelijke aspecten, financiën, milieu en duurzaamheid. Zo zal de ontwikkeling maximaal 170 woningen omvatten, deels sociale huur. Ook is een plint met commerciële en/of maatschappelijke/dienstverlenende functies beoogd, vooral vanwege de kwaliteit en beleving die dit met zich meebrengt voor de aanliggende openbare ruimtes.

De ruimtelijke randvoorwaarden gaan onder andere over de bouwhoogtes, oriëntatie en ontsluiting en de kwaliteit van de openbare ruimten die vanuit de Markendaalseweg naar de Nieuwe Mark lopen. Verder is het van belang dat het grote gebouw een afwisselende verschijningsvorm krijgt. In het kader van duurzaamheid wordt de initiatiefnemer uitgedaagd bij te dragen aan een gezonde en groene stad. Bijvoorbeeld door een energiezuinig gebouw en groene buitenruimten.

Wethouder Arbouw hierover: “De vastgestelde randvoorwaarden geven uitwerking aan de opgave om een hoogstedelijke ontwikkeling tot stand te brengen in dit deel van de stad, direct grenzend aan onze historische binnenstad en in de toekomst direct gelegen aan de Nieuwe Mark. Belangrijk punt daarbij is dat er op deze locatie 170 woningen gerealiseerd kunnen worden, hetgeen past in het woningbouwprogramma van dit College. Met deze kaders kan de initiatiefnemer verder met de uitwerking van het plan. De gemeente gebruikt de nu vastgestelde kaders om het uiteindelijke bouwplan te toetsen.”

De gemeente en initiatiefnemer verwachten nog voor de zomer met een besluit over de haalbaarheid te komen. Voorafgaand hieraan wordt de omgeving geïnformeerd over het plan.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties