Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening diverse locaties in Breda 2016’

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 2 februari 2017 het bestemmingsplan ‘Herziening diverse locaties in Breda 2016’ (NL.IMRO.0758.BP2016101003-0401) heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan voorziet in een aanvullende bestemmingsplanregeling voor diverse locaties binnen Breda.
Het plan is erop gericht om de vigerende bestemmingsplannen aan te vullen met een correctie. Per locatie blijft het vigerende bestemmingsplan onverkort van toepassing, met inachtneming van de correctie uit het bestemmingsplan ‘Herziening diverse locaties in Breda 2016’.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op diverse locaties welke verspreid in Breda gelegen zijn. Het betreft de volgende locaties:

 1. Tramsingel 74 / Lunetstraat 1;
 2. Fatimastraat 146 en 146 A t/m F;
 3. Mathenessestraat 45 – 45A, Mathenessestraat 49 en Mathenessestraat 53;
 4. Doornenburgstraat 1;
 5. Tilburgseweg 16-16A;
 6. Händellaan-Brahmslaan;
 7. Schrauwenhof;
 8. Slotlaan-Markdal-Dorpstraat;
 9. Hoogsteen-Steenland-Smidsheining;
 10. Bavelselaan 131-143;
 11. Heerbaan 190;
 12. Biesdonkweg 31;
 13. Heusdenhoutsestraat 16-16A;
 14. Liesboslaan 125.

 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Deze wijzigingen zijn in het raadsbesluit opgenomen.

Ter inzage

Het bovengenoemde plan ligt ter inzage van 23 maart tot en met 3 mei 2017. Het plan is digitaal te raadplegen. Ook ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Beroep

Tot en met 3 mei 2017 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, WhatsApp 06 – 46 66 26 66,  twitter @breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076

Samenvatting:

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 2 februari 2017 het bestemmingsplan ‘Herziening diverse locaties in Breda 2016’ heeft vastgesteld.

Postcode Huisnummer:

4811DJ, 10

Publicatiedatum:

22 maart 2017 05 mei 2017

Locatie op de kaart:

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties