Nieuwe Mark over terrein Seeligkazerne

Foto: Gemeente Breda

Het College van burgemeester en wethouders van Breda kiest ervoor om het toekomstige tracé van de Nieuwe Mark over het terrein van de Seeligkazerne te laten lopen. Tevens spreekt het College de ambitie uit voor een bevaarbare variant van de Nieuwe Mark.

Het College gaat onderzoeken op welke manier de Nieuwe Mark in zijn geheel bevaarbaar kan worden. Het College start nu met het inzichtelijk maken van alle informatie en de afwegingen die nodig zijn voor de besluitvorming over het afronden van de Nieuwe Mark. Op basis van het onderzoek legt het College in een later stadium het besluit voor aan de gemeenteraad over het tracé en de bevaarbaarheid.

Voor de loop van de Nieuwe Mark zijn er twee voor de hand liggende opties, namelijk langs/over de Markendaalseweg en over het terrein van de voormalige Seeligkazerne. Begin 2016 is in het kader van het ontwerp voor de reconstructie van de Markendaalseweg verkend of de aanleg van water langs de Markendaalseweg mogelijk is. Dat bleek niet het geval. Dit was de reden om, net als in het verkennend onderzoek van 2010, ook in de Visie Gasthuisvelden uit te gaan van het toekomstig tracé van de Nieuwe Mark over het terrein van de voormalige Seeligkazerne.

Wethouder Alfred Arbouw over deze tracékeuze: “Met het vaststellen van het tracé van de Nieuwe Mark kunnen we voortvarend aan de slag met de stappen die nodig zijn voor aanleg van de derde fase van de Nieuwe Mark. Onze ambitie voor bevaarbaar water over het terrein van de voormalige Seeligkazerne heeft meerwaarde voor de ontwikkeling van ROC De Rooi Pannen (het kazerneterrein komt weer aan het water te liggen), de ontwikkeling van de voormalige UWV-locatie aan de Markendaalseweg (mogelijkheden om ook woningen te realiseren aan de kant van het kazerneterrein aan het water) en de mogelijkheden op Seelig-Zuid. Door de Nieuwe Mark over het kazerneterrein te leiden, komen militaire gebouwen en het exercitieveld aan de Nieuwe Mark te liggen. De beleving van de rivier versterkt het beeld van een park aan de Mark.”

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties