‘Manifest VVE’: nieuwe afspraken voor een goede (voor)school(se) start

Zo veel mogelijk peuters voor- en vroegschoolse educatie bieden, achterstand op de basisschool voorkomen en zorgen voor een succesvolle start van de (basis)schoolloopbaan.
Dat is het doel van het nieuwe Manifest voor- en vroegschoolse educatie 2015-2018. Op maandag 6 juli is dit nieuwe manifest bekrachtigd met een handtekening van onderwijswethouder Miriam Haagh en van de onderwijspartners. Het manifest is tot stand gekomen samen met De Kober groep, Kindercentrum Bellefleur, Bestuurlijk Overleg Breda (BOB) en Surplus Welzijn.

Manifest VVE

In het Manifest VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie) en het daaraan gekoppelde uitwerkingsdocument zijn afspraken gemaakt voor de voorschoolse en vroegschoolse educatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De afspraken hebben vooral betrekking op de verbinding tussen school, ouders en kinderen in de leeftijd van 2,5- 6 jaar. Het manifest richt zich op de circa 800 Bredase gezinnen waarbij de kinderen kans lopen op een onderwijsachterstand. Ook wordt de komende periode extra geïnvesteerd in gezinnen met jonge kinderen waar sprake is van laaggeletterdheid. Het gebruik van taal speelt hierbij een grote rol; taal verbindt, taal opent deuren en taal maakt de wereld van kinderen groter.

Ouderbetrokkenheid

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij de educatieve ontwikkeling juist in de eerste zes levensjaren heel belangrijk is. Wanneer ouders hun kind(eren) daarbij al vroeg ondersteunen, verkleint dat later de kans op een achterstand in het basisonderwijs. En nog later verkleint het de kans op voortijdig schooluitval, dat wil zeggen van school af gaan zonder een startkwalificatie of diploma behaald te hebben. 

Het Manifest VVE geeft ouders die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug door materialen aan te bieden waarmee ouders met hun kind(eren) aan de slag kunnen. Ook bieden de projecten ‘Spel aan Huis’ en de ‘VoorleesExpress’ een half jaar ondersteuning door samen met de ouders met de kinderen te spelen en de kinderen voor te lezen.

Miriam Haagh: ”Leren in Breda begint al veel eerder dan op de basisschool. Aandacht voor VVE betekent investeren in onze mini-inwoners met maxi resultaat. Samen met de onderwijspartners ben ik van mening dat investeren in jonge kinderen – en hun ouders – loont. Kinderen kunnen daardoor onbegrensd ontdekken en op de basisschool starten zonder achterstand. De inspectie van Onderwijs heeft de kwaliteit van de Bredase VVE geprezen. Reden voor ons om juist nog meer op zoek te gaan naar kansen voor jonge kinderen. Dat hadden we niet kunnen realiseren zonder de medewerking, het enthousiasme en de inzet van onze (onderwijs)partners. De handtekeningen onder het Manifest onderstrepen het gezamenlijke resultaat van dit mooie proces.”

Plaats: 

Breda

Teteringen

Bavel

Ulvenhout

Prinsenbeek

Publicatiedatum: 

06 juli 2015 09 oktober 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden