Nieuwe bestemming voormalig belastingkantoor Gasthuisvelden

Foto: Breda.nl

De gemeente Breda wil het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden inzetten als plek van waaruit de gebiedsontwikkeling van de Gasthuisvelden gestalte kan krijgen. De gemeente gaat op de Gasthuisvelden gebruik maken van een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling in de vorm van placemaking.

In de ‘Gebiedsvisie Gasthuisvelden’ die de gemeente in september 2016 vaststelde, is is aangegeven dat de locatie van het voormalige belastingkantoor voor de komende 5 tot 10 jaar nog niet wordt herontwikkeld. Het pand zal gebruikt worden als openbare ruimte om vandaar uit activiteiten te organiseren en zo Gasthuisvelden als gebied verder te ontwikkelen. Placemaking zal een belangrijke rol moeten spelen om de hele gebiedsontwikkeling en de
omgeving goed bij elkaar te brengen.

Placemaking

Placemaking houdt in dat bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden bij de inrichitng van de openbare ruimte. In dit geval dus het voormalige Belastingkantoor. De gemeente gaat samen met huidige en toekomstige bewoners en eindgebruikers beginnen met kleine activiteiten in het gebied. De gebouwen en de openbare ruimte worden ingezet voor de eerste activiteiten in het gebied. Op die manier biedt de gemeente aan de omliggende buurten, ondernemers en onderwijs ruimte voor initiatief. Daardoor kunnen de gebruikers van het pand experimenteren en wellicht op termijn in het gebied blijven zitten. Zo ontstaat een bruisend gebied.

‘Goede kansen voor initiatieven’

Bij de Gasthuisvelden liggen hier goede kansen voor initiatieven uit aanliggende buurten waar een gemengde bevolking woont met diverse achtergronden, ideeën en wensen. Volgens Wethouder Alfred Arbouw wordt het pand een plek van waaruit het gebied vorm krijgt. “De Gasthuisvelden zijn altijd een erg gesloten gebied geweest. Je kwam er alleen af en toe als je bij het leger, de rechtbank, de belastingdienst of het UWV werd ontboden.” De bedoeling is dat bewoners samen met de stad een nieuw, open en levendig deel van het stadscentrum realiseren, met een hoge verblijfskwaliteit. “Een fijne en veilige plek om te recreëren, te wonen, te werken, naar school te gaan. Een nieuw openbaar stuk (binnen)stad aan de rivier de Mark”, aldus Arbouw.

‘Living lab’

Het belastingkantoor moet een plek zijn waar activiteiten kunnen plaatsvinden van omliggende buurten en bedrijven. Maar ook een ruimte waar exposities kunnen georganiseerd worden, waar horeca in komt en onderwijs. “Door op deze manier te werken wordt het belastingkantoor in de geest van de nieuwe omgevingswet een soort laboratorium om initiatieven in de praktijk te testen.”

Reacties