Startup programma gaat door in 2018

Foto: Pexels / publiek domein

Startende ondernemers met een innovatief idee en groeiambitie kunnen ook in 2018 ondersteuning krijgen in een speciaal programma voor startups. De afgelopen jaren verzorgde Starterslift dit programma in de
regio’s Midden- en West-Brabant. Vanaf medio dit jaar zal er een nieuw, Brabant breed, startup-programma voor in de plaats komen met de naam Brabant Startup Alliance (BSA). Tot die tijd kunnen starters in de regio
nog gewoon terecht bij Starterslift.

Brabant Startup Alliance (BSA)

De stichting Starterslift die de afgelopen jaren honderden startups begeleidde, gaf eerder te kennen vanaf 2018 met haar werkzaamheden te moeten stoppen. Per 1 januari verviel de Rijksbijdrage voor dit programma.
Meerdere partijen in de provincie Noord-Brabant waren al met elkaar in overleg om de diverse regioprogramma’s te laten samengaan tot één nieuw programma voor de hele provincie. Het nieuwe programma met de naam Brabant Startup Alliance is naar verwachting rond 1 juli operationeel. De gemeenten Breda, Tilburg en de nieuwe stichting BSA in wording hebben zich ervoor ingezet om tot die tijd ondersteuning voor startups beschikbaar te houden in Midden- en West- Brabant met een soepele overgang naar het nieuwe programma later dit jaar. Samen hebben zij hiervoor de financiering geregeld waardoor ook tijdens deze overgangsperiode kansrijke, innovatieve ondernemers op weg worden geholpen.

Erik de Ridder is wethouder economie in Tilburg. Hij is blij dat startende bedrijven gebruik kunnen blijven maken van de ondersteuning die Starterlift biedt: “Tilburg en Breda slaan de handen ineen en maken zich sterk
om continuïteit te borgen. De start-ups worden dankzij deze samenwerking geholpen om hun bedrijfsideeën uit te werken tot operationele ondernemingen die bijdragen aan de regionale Brabantse economie en
werkgelegenheid.”

Boaz Adank, wethouder economie in Breda sluit zich daarbij aan: “Goed nieuws voor talentvolle ondernemers met innovatieve ideeën in onze regio’s. Ook in de toekomst kunnen ze een beroep doen op ondersteuning van
de regionale overheid om uiteindelijk te slagen op de markt. De komende maanden nog via Starterslift, in de periode daarna via de Brabant Startup Alliance. Hartstikke belangrijk voor de economie in Midden- en WestBrabant, want talentvolle, innovatieve start-ups zorgen voor voor banen en dragen bij aan een gezonde, dynamische economie.”

Koen Becking, voorzitter van de Stichting Brabant Startup Alliance: “Het is een goed signaal dat Tilburg en Breda hier afgeven met de regionale stimulering van startups. We hebben de ambitie om de regionale
samenwerking zoals deze nu is vormgegeven voor de overgangsperiode een structurele plaats te geven in nieuwe stichting Brabant Startup Alliance. Hiermee behoudt en versterkt de regio Midden- en West-Brabant
zijn positie in het Brabantse startup ecosysteem. In het voorjaar wordt een openingsbijeenkomst georganiseerd, waarbij de Brabant Startup Alliance zich met alle verbonden partijen in Noord-Brabant zal
presenteren aan de buitenwereld.”

Het komende halfjaar zal Starterslift nog doorgaan met het scouten en screenen van startups en de begeleiden bij het aanvragen van leningen uit het Starterslift fonds. Ook is er een startup programma met onder meer een
Kick Off met een introductie in Lean Startup en pitchvaardigheden, een Experiment Day en een MVP Night. Spil binnen Starterslift wordt gevormd door incubators in Tilburg en Breda, en de ondernemerscentra binnen
Tilburg University, Avans Hogeschool, NHTV Breda en Fontys Hogescholen. Starterslift blijft dus ook tijdens de overgangsperiode hét startpunt voor innovatieve starters. (zie ook www.starterslift.nl) .

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden