Raadsvergadering 16 juli 2015

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces begint om 19:30 uur met een omvangrijke agenda.

Na de verzamelde punten wordt de raad gevraagd in te stemmen met het onderzoeksvoorstel Rat Verlegstadion en een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verbouwen van 52 appartementen in drie bestaande flats tot 130 studentenkamers aan de Epelenberg.

Vervolgens komen de uitgangspunten in de startnotitie Experiment Breda Begroot aan de orde.

Naar aanleiding van de commissiebespreking is het raadvoorstel van (boven) Regionale samenwerking aangepast en wordt de raad gevraagd de concept-visie vast te stellen en in te stemmen met het aanbieden van het positie-papier als Bredase reactie in het kader van het programma “(Veer)krachtig bestuur”aan Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en tevens in te stemmen met het delen ervan met diverse regionale samenwerkingspartners.

Ook wordt de raad gevraagd het beleidskader Opvang en Ondersteuning in West-Brabant vast te stellen. Het kader bevat het beleid voor 2015 – 2016 voor beschermd wonen, dak- en thuislozenopvang, de zorg en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld/ vrouwenopvang en een regionale ontwikkelagenda.

Als laatste agendapunt komt het bestemmingsplan Ulvenhout, Hertenspoor 2014 aan de orde.

De vergadering kan op de openbare tribune worden bijgewoond of via internet worden gevolgd.

Plaats: 

Breda

Teteringen

Bavel

Ulvenhout

Prinsenbeek

Publicatiedatum: 

09 juli 2015 17 juli 2015

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden