Aanleg van 11 nieuwe faunapassages in Breda

Foto: Asja Vossen

De gemeente Breda gaat dit jaar 11 faunapassages aanleggen. Door de aanleg van deze passages worden natuurgebieden met elkaar verbonden en wordt de leefwereld van dieren en plantensoorten vergroot. De aanleg wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

In het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ heeft het versterken van water en groen in Breda een belangrijke plaats. De gemeente Breda zet in op de ambitie: ‘Breda, de eerste stad in Europa in een groen park’. De gemeente versterkt en realiseert natuurgebieden en verbindingen door de aanleg van ecologische verbindingszones. Soms vormen verkeerswegen een ‘obstakel’ voor deze zones. Daarom verbindt de gemeente deze zones met elkaar door de aanleg van faunapassages, veelal onder het asfalt door. Dieren kunnen dan van het ene natuurgebied naar het andere komen zodat ze een groter leefgebied krijgen.

Weghalen van fysieke barrières

Wethouder Paul de Beer: “In het bestuursakkoord zetten we in op het versterken van de natuurgebieden. Voor het optimaal functioneren van deze natuurgebieden is het noodzakelijk om fysieke barrières weg te halen. Mede dankzij een bijdrage van de provincie kunnen we deze 11 faunapassages nu gaan aanleggen. Als het kan, liften we bij de aanleg mee op andere werkzaamheden, waardoor we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. En we leggen de passages op plekken die ecologisch de meeste prioriteit hebben. Net als voorgaande jaren is Breda er in geslaagd een groot deel van de totale Brabantse subsidie voor faunapassages te verkrijgen”.

De afgelopen jaren heeft de gemeente 22 faunapassages gerealiseerd. Daar komen nu faunapassages bij aan de singels bij de Bosschebrug, de Arsenaalbrug en de Balfortbrug. Aan de Aa of Weerijs komen ze bij de Langendijk westzijde, de Julianalaan westzijde, de Ruitersboslaan westzijde en bij de Vredenburchsingel. Verder bij het Ulvenhoutse Bos Oost, West de Ulvenhoutselaan en de Gilzeweg.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden