Breda zet extra in op onafhankelijke cliëntondersteuning

Foto: Asja Vossen

Dankzij een extra impuls van 3 ton van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan Breda komend jaar de cliëntondersteuning verder ontwikkelen en verbeteren.

De Gemeente Breda zet deze extra middelen in om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning verder te verbeteren. Wethouder Miriam Haagh: “Dankzij deze impuls kunnen inwoners in Breda makkelijker een beroep doen op onafhankelijke ondersteuning en zich laten ondersteunen bij gesprekken. Zeker voor mensen die het lastig vinden om hun eigen hulpvraag goed te formuleren of hun eigen belang goed te vertegenwoordigen is dit enorm belangrijk.”

Wat is cliëntondersteuning

Veel mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning. De praktijk laat zien dat niet iedereen zijn weg weet te vinden langs de verschillende loketten en regelingen, zoals voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat zijn de mogelijkheden?

Bij wie kunnen ze aankloppen? Wat wordt van hen zelf verwacht? Cliëntondersteuners kunnen een belangrijke rol spelen bij de toegang tot zorg en ondersteuning, of op momenten dat een verandering van zorg of ondersteuning nodig is. Ook kunnen zij mensen ondersteunen bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen.

De extra middelen worden in Breda toegevoegd aan de thematafel Zorg voor elkaar Breda. Verschillende partijen aan deze tafel zullen de ondersteuning bieden. Cliëntondersteuning is gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.

Breda Koploper Clientondersteuning

Samen met 13 andere gemeenten maakt Breda onderdeel uit van het project Koplopers Cliëntondersteuning. In dit project, uitgevoerd door de VNG, werken 14 gemeenten samen met
Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Doel is om de cliëntondersteuning beter bekend te maken bij mensen die er mogelijk baat bij hebben, om de samenwerking tussen (formele en informele) cliëntondersteuners te verbeteren en om cliëntondersteuning levensbreed aan te bieden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden