Kansen voor alle kinderen en jongeren met het nieuwe Bredase jeugdbeleid

Foto: Pexels (CC0-Public Domain)

Het gaat goed met de meeste kinderen in Breda, zo stelt de gemeente Breda. “We steken veel energie in jeugdparticipatie, spelen, gezond leven, onderwijs en veiligheid en er zijn goede basisvoorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken.”

Wanneer er opvoed- en opgroeiproblemen zijn die kinderen en hun opvoeder(s) niet zelf kunnen oplossen, is jeugdhulp beschikbaar, bedoeld om het gewone leven zo snel mogelijk weer op te pakken. Dat is wat centraal staat in ons nieuwe (concept) beleid ‘Samen voor onze toekomst, beleid jeugd(hulp) 2020-2023’. De gemeente investeert verder in een kind- en gezinsvriendelijke omgeving die ruimte biedt voor ontplooiing en talentontwikkeling van alle kinderen en jongeren, met extra aandacht voor hen die dat nodig hebben. Het concept wordt in de gemeenteraad besproken en ook ‘het veld’ kan een zienswijze indienen.

Het Bredase jeugdbeleid is gericht op alle kinderen in de Bredase samenleving. In een notendop: kinderen denken, doen en beslissen mee, hebben voldoende ruimte om te spelen en te ontspannen, worden beschermd tegen invloeden die een gezond leven in de weg staan, krijgen kansen om zich optimaal te ontwikkelen en groeien op in een veilige omgeving. Dat is het fundament. Het jeugdhulpstelsel is er voor kinderen (en hun ouders) die opgroeien in een kwetsbare situatie. Het jeugdhulpstelsel is rondom de volgende thema’s georganiseerd: Familie, Onderwijs(-zorg), Jeugdhulp en Veiligheid. We zetten onder andere in op kinderen ‘zo thuis als mogelijk’ te laten opgroeien’, het organiseren van jeugdhulp binnen de schoolsetting, goed bereikbare en tijdige jeugdhulp die ouders en kinderen weten te vinden en bescherming van het kind wanneer de veiligheid
in gevaar komt. De uitwerking van het jeugdhulpbeleid moet er onder andere toe leiden dat meer kinderen thuis kunnen opgroeien, dat er geen kind thuis zit zonder passend aanbod vanuit onderwijs en of jeugdhulp en dat het aantal kinderbeschermingsmaatregelen in vier jaar tijd afneemt met 25% ten opzichte van 2018.

Marianne de Bie, wethouder Jeugd: “Met heel veel kinderen en gezinnen gaat het gewoon goed. Door te investeren in een breed pallet aan basisvoorzieningen en (preventieve) ondersteuning, kunnen we zwaardere zorg -en daarmee kosten- terugdringen of voorkomen. Jeugdhulp komt in beeld wanneer het kinderen en hun ouders niet zelf – of met die basisvoorzieningen – lukt. Dan gaan we samen met  (zorg)partners aan de slag met hulp en ondersteuning die nodig is. En werken we aan ‘het herstel van het gewone leven’, aan de eigen mogelijkheden van kinderen en ouders en aan de toekomst van de Bredase jeugd.”

Toekomststoel

Breda is kindvriendelijke stad. Dat betekent dat we kinderen betrekken bij het maken van beleid. De Toekomststoel staat daar symbool voor. Met een prominente rol voor het meedenken, meedoen en meebeslissen door kinderen. Ook voor de totstandkoming van het jeugdbeleid is met kinderen gesproken. Op basis van De Rechten van het Kind, is nagedacht over welke onderwerpen zij essentieel vinden in het opgroeien in Breda.

Samenhang

Een kindvriendelijke stad vraagt om jeugdbeleid dat aandacht heeft voor het faciliteren van de ontwikkeling van talenten, voor het actief meedoen op school en voor activiteiten in de vrije tijd. Ons jeugdbeleid is daarom gemeente breed en gericht op alle kinderen in de Bredase samenleving. Daarnaast komen problemen van kinderen en hun functioneren vaak voort uit de problemen van hun ouders. Bij beantwoording van jeugdhulpvragen moet dus ook goed gekeken worden naar de vragen van ouders over bijvoorbeeld schulden of verslavingsproblematiek. Om dit goed te kunnen doen, is samenwerking en samenhang met andere disciplines (zoals Wmo en Participatie) van groot belang.

Bron: Gemeente Breda

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden