Volgende stap gezet naar doortrekken Nieuwe Mark en openbaar stadspark

Foto: Gemeente Breda

De gemeente Breda koopt het voormalige kazerneterrein Seelig-zuid van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat biedt de gemeente de kans om van Seelig-zuid een openbaar stadspark te maken en de rivier de Nieuwe Mark door te trekken tot aan de Vredenburchsingel.

Het college van B&W heeft de koopovereenkomst vastgesteld, deze wordt dit najaar ondertekend. De feitelijke levering van het terrein is uiterlijk medio 2024, zo laat de gemeente weten. Wethouder Paul de Beer: “Het Seelig-zuid terrein is een wezenlijk gebied om de rivier de Nieuwe Mark helemaal ‘af te maken’. Het is fantastisch voor de stad dat we deze overeenkomst met het Rijksvastgoed Bedrijf hebben kunnen sluiten. Dit terrein dat eigenlijk altijd gesloten was vanwege het militaire karakter transformeren we nu tot een openbaar stadspark, een prachtige nieuwe groene plek in onze binnenstad. Een plek voor ontmoeting, voor bewoners, bezoekers en mensen die in de omgeving werken of studeren. Door het kazerneterrein in de toekomst groen te houden en openbaar te maken levert dit ook een belangrijke bijdrage aan onze Stad in een Park en aan een klimaatbestendig Breda.”

Seelig-zuid

Het afgelopen jaar zijn de gesprekken met het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf geïntensiveerd. Het college stelde zich op het standpunt dat voordat de schop de grond in gaat voor de eerste fase van de Nieuwe Mark, zekerheid moest worden verkregen over de verwerving van Seelig-zuid. Nu Defensie en Rijksvastgoedbedrijf overeenstemming hebben over het op termijn verplaatsen van de nog aanwezige activiteiten, werd de weg vrijgemaakt om de koopovereenkomst te gaan sluiten. Seelig-zuid is onderdeel van het beschermd stadsgezicht vanwege de grote open groene ruimte en de monumentale bebouwing. De zogenoemde ‘witte huisjes’ zijn aangewezen als rijksmonument. Ongeveer de helft van de huisjes is nog verhuurd als woning. Deze huurcontracten worden gerespecteerd. Het college vraagt de gemeenteraad dit najaar om een krediet te voteren voor de aankoop. Dit najaar zal ook een open planproces starten met omgeving en stad om samen te bepalen hoe dit gebied ingericht gaat worden. Voor dit proces willen we gebruik maken van de Europese subsidieregeling Urbact Health & Greenspace.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden