Corona-inwonerspeiling: Bredanaars gaan minder thuiswerken

Foto: Pexels

Het coronavirus houdt ons nu al meer dan 3 maanden in de ban. Onze levens zijn hierdoor behoorlijk veranderd. Inmiddels zijn we vanuit een intelligente lockdown bezig om stap voor stap te ‘unlocken’ door versoepelingen in te voeren. Toch geldt nog steeds; ‘houdt 1,5 meter afstand’.

Om zicht te krijgen op hoe de huidige situatie ervaren wordt in Breda, worden inwoners gevraagd hoe het met hen gaat en wat zij doen met de adviezen en maatregelen. Onlangs hield de gemeente haar derde inwonerspeiling: ”Leefbaarheid en veiligheid in tijden van de coronacrisis”. Deze vragenlijst was een stuk korter dan de vorige twee en werd door ruim 3000 inwoners ingevuld. Opvallend in de resultaten; men werkt minder thuis en jongeren bestieren niet meer het leeuwendeel van de groep die genoemd wordt bij het niet naleven van de maatregelen.

Naleven van de maatregelen

Bijna alle ondervraagde Bredanaars volgen nog steeds de belangrijkste adviezen (meestal) op (> 94%). Een uitzondering hierop is het advies “Probeer zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te verspreiden”, waar bijna 84% van hen zich aan zegt te houden. Dat percentage is bij iedere peiling met 5% gedaald ten opzichte van de vorige peiling.

Net als in maart en april vindt de helft van de Bredanaars dat te veel mensen in Breda zich over het algemeen niet aan de adviezen houden. Volgens ruim een derde (35%) zijn dit met name de jongeren. Laatstgenoemde is vergeleken met de eerste twee peilingen sterk afgenomen, toen vond 59% en 52% dat vooral jongeren adviezen niet naleven.

De inwoners is ook gevraagd wat hun ervaringen zijn met het volgen van de adviezen en maatregelen na de versoepelingen vanaf 11 mei. Vanaf dat moment mochten de contactberoepen weer aan de slag en gingen de bibliotheken en zwembaden weer open. Daarbij gaf negen op tien inwoners aan dat de adviezen (zeer) goed worden opgevolgd in de bibliotheek en bij het buitensporten onder 12 jaar. De situatie waar de adviezen het minst goed worden nageleefd is volgens de ondervraagde Bredanaars het zwembad; daar gaven maar zes op de tien van de ondervraagden aan dat de adviezen daar goed worden opgevolgd.

Persoonlijke situatie en veiligheid

In deze derde peiling steeg het cijfer waarmee de Bredanaars hun leven op dat moment waarderen. 92% van hen gaf een voldoende voor hun leven (6 of hoger). Half april was dit ruim 87% en eind maart was dit 83%. Eén op de zes (17%) van de respondenten geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt. Dit is vergelijkbaar met de eerste peiling.

Informatie over de maatregelen

Met de komst van de versoepelingen steeg ook zichtbaar de behoefte aan informatie en duidelijkheid over de nieuwe richtlijnen en het naleven ervan. Bijna één op de vijf heeft behoefte aan meer informatie over sporten en het bezoeken van culturele instellingen. Ook spelen er steeds meer vragen over hoe de handhaving op maatregelen plaatsvindt en geeft 18% van de Bredanaars in de peiling aan informatie te missen over adviezen specifiek voor Breda, wat eveneens een stijging is (11% in april). Waar in de eerste peiling een kwart van de Bredanaars aangaf informatie te missen over hulp voor ondernemers en ZZP’ers is dit in de tweede en derde peiling afgenomen tot 18%.

De rapportages van de resultaten van de inwonerspeilingen ”Leefbaarheid en veiligheid in tijden van de coronacrisis” zijn terug te vinden op https://corona.breda.nl/onderzoeken. https://corona.breda.nl is de verzamelwebpagina voor alle corona-gerelateerde informatie van gemeente Breda.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden