Huurders en woningcorporaties bouwen mee aan een Stad in een Park

Foto: Gemeente Breda

Huurderskoepels, woningcorporaties en gemeente Breda werken sinds 2020 nauw samen om wateroverlast tegen te gaan, hittestress in woningen te verminderen en te werken aan een fijne en gezonde, groene leefomgeving.

Wat er met die samenwerking tot nu toe is bereikt, is gebundeld in het boekje ‘CoOlbox’. Gisteren overhandigden voorzitter Wim Leerves van de Gezamenlijke Huurderskoepels, directeur-bestuurder Jessie Bekkers van woningcorporatie Laurentius en wethouder Tim van het Hof van Breda het boekje aan de stuurgroep Alliantieafspraken. In het boekje staan verschillende klimaatadaptatie- en natuur inclusieve activiteiten voor nieuwbouw, renovatie en de dagelijkse praktijk.

In het afgelopen jaar is al veel gebeurd op dit gebied. Huurders kunnen subsidie voor bijvoorbeeld een regenton of groen dak aanvragen, specialisten van de gemeente werken mee in projectgroepen van de corporaties bij renovaties en samen zijn perenboompjes aan bewoners uitgedeeld. De samenwerking tussen corporaties, huurders en gemeente en het delen van kennis  wordt meteen concreet in projecten zoals in Linie Zuid. Er is immers een gezamenlijk doel: aantrekkelijk wonen, voor nu en straks.

Jessie Bekkers: “Ik ben blij om te zien dat de werkgroep mooie concrete groene stappen heeft weergegeven in een klein overzichtelijk boek met veel foto’s. Het boekje laat zien dat er achter de schermen heel veel gebeurt en dat we ook komende jaren samen nog veel meer kunnen bereiken.”

Wim Leerves: “Er liggen forse opgaven om het woongenot in appartementen in de zomer te vergroten en/of te behouden. Het is goed om te zien dat er bijvoorbeeld in de Valkenstraat gezamenlijke onderzoeken van corporaties en gemeente lopen om met groen op daken en in omliggende openbare ruimte hittestress aan te pakken”.

Tim van het Hof: “Samen met corporaties en huurders kunnen we echt meters maken om onze stad groener te maken. Groen is een vast onderdeel van elk bouwproject en elke renovatie. Dat geldt niet alleen voor corporaties maar ook voor projectontwikkelaars en bouwers. Zo wordt onze stad langzamerhand een groen park. Het boekje CoOlbox is een inspiratie om stevig door te gaan op deze weg.

De CoOLbox is in eerste instantie gemaakt voor de samenwerkingspartners: de medewerkers van corporaties, de gemeente en de huurdersvertegenwoordigers. Maar uiteraard is het boekje voor iedereen beschikbaar, te bestellen via [email protected]

 

Reacties

Cookieinstellingen