Ontwikkel- en realisatiestrategie Teteringen: voortbouwen op succes en benutten van kansen

De gefaseerde realisatie van woningbouwprojecten in Teteringen blijkt een succes. Ondanks de economische en financiële crisis heeft de Gemeente Breda in de periode van 2008 tot en met 2014 in Teteringen grond uitgegeven voor de bouw van 697 woningen (zo’n 100 per jaar). In een aantrekkende markt staan nu voor de periode tot 2023 nog 851 uit te geven bouwkavels gepland. De ‘Ontwikkel- en Realisatiestrategie Teteringen 2015 – 2023’ die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorlegt, beschrijft op welke manier deze woningen het beste verspreid kunnen worden over de verschillende jaren.

De ‘Ontwikkel- en realisatiestrategie Teteringen 2015 – 2023’ is een actualisatie van de in 2014 door de Gemeenteraad vastgestelde ‘Realisatiestrategie Teteringen’. Voor beide plannen gelden dezelfde uitgangspunten. De gemeente streeft naar een optimale flexibiliteit in de bestemmingsplannen om direct in te kunnen spelen op de marktvraag. De gemeente houdt ook vast aan haar ambitie om kwalitatief hoogwaardige plannen te realiseren in Teteringen, waarbij steeds per fase of woningtype beperkte hoeveelheden woningen tegelijk in de verkoop gaan. Het tempo van bouwen wordt zo afgestemd op de behoefte in de markt.

Inspelen op de veranderende woningmarkt om daarmee de kansen voor een langjarige gebiedsontwikkeling in Teteringen mogelijk te maken. Dat is een van de belangrijkste speerpunten van de ‘Ontwikkel- en Realisatiestrategie Teteringen 2015 – 2023’ van de Gemeente Breda. De uitvoering van deze ontwikkel- en realisatiestrategie moet ervoor zorgen dat de uitgifte van grond in Teteringen goed aansluit op de marktvraag, zodat er kwalitatief goede woonwijken ontstaan.

Wethouder Patrick van Lunteren hierover:“Teteringen is een van de weinige locaties in Breda waar we nog kunnen beantwoorden aan de vraag naar een dorps- en groenstedelijk woonmilieu met vooral grondgebonden woningen. Uit onderzoek blijkt ook dat de vraag naar dit soort woningen de komende jaren aanwezig blijft in Teteringen. Met de ‘Ontwikkel- en realisatiestrategie Teteringen’ kunnen we als gemeente adequaat inspelen op deze woonbehoefte en ook op de woonwensen van toekomstige klanten”.

Flexibel en dynamisch

De verschillende locaties in Teteringen maken het mogelijk om de woningbouw te faseren en diverse woonmilieus aan te bieden; een flexibiliteit die goed aansluit de marktvraag.

Naast het aanbieden van diverse soorten woningen zet de gemeente in Teteringen in op het vergroten van het aantal ‘middeldure’ huurwoningen en promotie van het gebied. Tevens kijkt de gemeente uitdrukkelijk naar tijdelijk beheer van ontwikkellocaties.

De ‘Ontwikkel- en realisatiestrategie Teteringen’ heeft een dynamisch karakter. Tijdens de uitvoer van de strategie kan de gemeente op basis van periodiek kwalitatief onderzoek en het inschatten van de potentiele marktvraag besluiten de strategie te actualiseren.

Plaats: 

Breda

Teteringen

Publicatiedatum: 

15 juli 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden