Breda gaat voor voldoende schoon water in de toekomst

De klimaatverandering heeft forse consequenties voor de waterhuishouding in de stad. Enerzijds zorgt die voor meer neerslag in korte tijd (piekbuien), anderzijds zijn er ook steeds vaker lange, warme, droge perioden. Met een integrale aanpak wil Breda de beschikbaarheid van voldoende schoon water ook voor de toekomst veilig stellen.

Breda heeft de ambitie om de gevolgen van klimaatveranderingen integraal aan te pakken. Daarmee blijft er voldoende schoon water beschikbaar voor het behoud van natuur en voor de toekomst van industrie en scheepvaart. De hoger gelegen zandgronden in Noord-Brabant en Limburg kennen regelmatig perioden van watertekort. Om dat aan te pakken, tekent Breda samen met onder meer de provincies Noord-Brabant en Limburg, de waterschappen, Rijkswaterstaat, de drinkwaterbedrijven, ZLTO en Staatsbosbeheer de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Zuid-Nederland .

Bestuursovereenkomst

In de bestuursovereenkomst benoemen de partners het belang van een goede zoetwatervoorziening en maken ze afspraken over het uitvoeren van maatregelen, het ondersteunen van initiatieven en het vergroten van de bewustwording in de regio.  Doel is het beter vasthouden van het beschikbare (grond)water, het optimaliseren van de wateraanvoer, water besparen en het beschikbare water slimmer benutten. Meer informatie over de zoetwaterstrategie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is te vnden op http://www.deltaplanhogezandgronden.nl/

Zeer droog

Het afgelopen voorjaar was zeer droog. Bomen en ander groen krijgen het moeilijk, boeren krijgen een beregeningsverbod waardoor de oogst tegenvalt. Ook de kwaliteit van water staat onder druk. Vooral in een warme zomer, juist veel mensen willen zwemmen, neemt de kans op blauwalg toe. Er is te weinig water voor de industrie en de scheepvaart en er kan een tekort aan drinkwater ontstaan.

Water langer vasthouden

De Gemeente Breda gaat kansen oppakken om beter om te gaan met water en gaat de risico’s aanpakken, bijvoorbeeld door het water in het Markdal gedurende de natte perioden langer vast te houden als buffer voor droge perioden, het stimuleren van zorgvuldig gebruik van (drink)water en het infiltreren van regenwater in de bodem. Breda zet deze ambities ook op de regionale agenda.

Wethouder Selçuk Akinci van Duurzaamheid: “Als eerste gemeente in Zuid-West Nederland sluiten wij ons aan bij deze ambitie. Voldoende schoon water is niet alleen een zaak van waterschappen, natuur, landbouw en industrie. Het is ook een zaak voor de stad. Hier merk je die effecten van klimaatverandering namelijk het sterkst. We moeten ons dus aanpassen: bijvoorbeeld meer groen en water in de stad en minder tegels zodat het regenwater in de bodem kan zakken.”

Plaats: 

Breda

Publicatiedatum: 

16 juli 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden