Nauwere samenwerking West-Brabantse gemeenten bij ondersteunen kwetsbare groepen

Geschreven op: 03 april 2015

West-Brabantse gemeenten en maatschappelijke instellingen slaan de handen ineen om de ondersteuning van kwetsbare groepen mensen in de samenleving te verbeteren. Daartoe worden kennis en kunde gedeeld, wordt samen ontwikkeld en samen geleerd. Het college van Breda heeft deze week ingestemd met een notitie met vier speerpunten: preventie, snel gepaste ondersteuning, innovatie van de huidige opvang en opvang toekomstbestendig maken. Uiteindelijk levert dit nieuw beleid op voor beschermd wonen, dak- en thuislozen- opvang en de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. De komende periode gaat het college van Breda de notitie bespreken met de collega’s in de regio.

Er zijn diverse aanleidingen voor de nauwere samenwerking. Allereerst zijn gemeenten per 1 januari verantwoordelijk voor ‘Beschermd wonen’. Het gaat hier om opvang voor mensen die door hun aandoening of situatie (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, maar bijvoorbeeld in een instelling van de GGZ.
Vrouwenopvang was al een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar hier worden gemeenten geconfronteerd met teruglopende budgetten vanuit het Rijk. Een derde aanleiding die specifiek voor Breda geldt is dat beleid voor dak- en thuislozen (Stedelijk Kompas) geactualiseerd moet worden.

Patrick van Lunteren, coördinerend wethouder voor de regio: “Snel en adequaat zorgen voor geschikte opvang is belangrijk. Voorkomen dat mensen in de opvang terecht komen is minstens zo belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we alle kennis en ervaring in de regio delen, dat we dan de ondersteuning die nodig is kunnen blijven bieden.”

De gemeente gaat samen met de collega-gemeenten in overleg met bewoners, maatschappelijke en zorgorganisaties om af te spreken hoe dit handen en voeten gaat krijgen. Het college heeft als richting hiervoor het stuk ‘Opvang en ondersteuning in West-Brabant’ vastgesteld. Dit stuk wordt de komende tijd in de regio en met diverse stakeholders besproken. Naar verwachting wordt het voor de zomer ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Op 20 mei wordt de notitie in de commissie Maatschappij besproken

Bijlagentabel
Bijlage Grootte
conceptnota_opvang_en_ondersteuning.pdf… 744.94 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Plaats: 

Breda

Publicatiedatum: 

03 april 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden