Inventarisatie waardevolle bomen en boomstructuren

Gepubliceerd op 14 april 2015

Burgemeester en wethouders hebben begin 2015 nieuw beleid vastgesteld om te komen tot deregulering van de regelgeving voor het kappen van bomen. Als gevolg van dit beleid zal er voor minder bomen een vergunning nodig zijn om te kunnen kappen.

Voor waardevolle bomen is wel een vergunning nodig.

De gemeente gaat in de komende weken inventariseren welke bomen in Breda zo waardevol zijn dat ze niet gekapt mogen worden zonder vergunning. Het gaat daarbij zowel om vrijstaande bomen als om bomen in lanen, boomgroepen, houtwallen etcetera., zowel in de stad als in het buitengebied.

Er kunnen meerdere redenen zijn om bomen als waardevol aan te merken. Als een boom bijvoorbeeld heel beeldbepalend is op een plein of in een wijk of belangrijk vanuit de cultuurhistorie. Maar ook kan een boom heel waardevol zijn in een overwegend stenige wijk. Of als schuilplaats voor bepaalde bijzondere diersoorten.

Bekeken wordt of de boom aan een of meerdere van de volgende criteria voldoet:

·         Cultuurhistorie:

 • Ouderdom (60+);
 • Ensemblewaarde met bouwhistorisch waardevolle bebouwing of historisch geografisch waardevolle structuren.

 • Stedenbouw en/of landschap:
  • Beeldbepalend in het totale straat- of landschapsbeeld;
  • Leefbaarheid in een stenige en boom arme omgeving

 • Ecologie:
  • (Onderdeel van) leefgebied – dat wil zeggen van belang als voedselbron, rustgebied, voor  voortplanting, winterslaap of migratie – van inheemse in het wild voorkomende soorten planten en dieren.

 • Klimaat:
  • Onderdeel van koele route (grote, relatief dichte kronen die schaduw op de weg werpen);
  • Koele verblijfsplek (grote, relatief dichte kronen in een stenige en boomarme omgeving).

 • Dendrologie:
  • Zeldzame soort of variëteit;
  • Bijzondere groeivorm zoals bijvoorbeeld meerstammigheid;
  • Bijzondere snoeivorm (lei, knot en dergelijke)
  • Overmatige aanwezigheid van heksenbezems of uitwassen van andere aard.

De inventarisatie wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door een gespecialiseerde bedrijf.  Er zal in eerste instantie vanaf de openbare weg worden geïnventariseerd. Vervolgens worden ook luchtfoto’s gebruikt voor het beoordelen van bomen op achterliggende percelen.

De gemeente gaat de resultaten van de inventarisatie voor de zomervakantie voorleggen aan de inwoners van Breda en aan de Bredase natuur en milieuverenigingen.

Plaats: 

Breda

Publicatiedatum: 

15 april 2015 15 mei 2015

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden