Breda zet ambassadeurs in om armoede te bestrijden

Vanaf 1 mei gaan drie ambassadeurs aan de slag om initiatieven te ontplooien om armoede te voorkomen en te bestrijden. Het zijn Erwin Hoek, Roosmarie Dilling en Yvonne Brabander.

Zij hebben veel ervaring met vrijwilligersorganisaties en kennis van het armoedebeleid. Door intensieve samenwerking met verschillende partijen in de stad kunnen zij problemen op het gebied van armoede tijdig signaleren en mensen informeren en wijzen op armoederegelingen. Zij zijn aangesteld tot 1 mei 2016.

armoedeambassadeurs

(Foto: v.l.n.r.: Yvonne Brabander, wethouder Bob Bergkamp, Roosmarie Dilling en Erwin Hoek.)

Bob Bergkamp, wethouder Sociale Zaken en Armoedebeleid: “Er is vaak een enorme barrière om hulp te vragen. Daarom is het goed dat er nu ambassadeurs zijn om een brug te slaan tussen mensen met een hulpvraag, gemeente en maatschappelijke partijen in de stad. De ambassadeurs hebben vooral een signaalfunctie en kunnen mensen op weg helpen of wijzen op de mogelijkheden en initiatieven die er zijn. En natuurlijk willen we ook graag weten wat er niet òf juist wel goed gaat. Die informatie kunnen we weer gebruiken om ons beleid aan te passen waar nodig.”

De ambassadeurs zijn vrijwilligers en enkele dagdelen per maand actief om hun rol uit te voeren. Zij zijn het gezicht van Sterk Netwerk, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en de gemeente om mensen zelfredzaam te maken.

Yvonne Brabander, armoedeambassadeur: “We hebben een basisplan gemaakt, maar gaan eerst in kaart brengen waar de behoefte ligt. Luisteren en signaleren dus. Na de eerste ervaringen kunnen we concretere activiteiten plannen. En daarbij sluiten we vooral aan bij initiatieven die er al zijn, zoals een Jeugdsportfonds, BredaPas, Tientjes en de Voedselbank. Uiteraard hopen we door dit onderwerp verbinding te leggen met meer maatschappelijk ingestelde organisaties en kracht te halen uit de stadsbewoner zelf.”
Erwin Hoek: “Ik ben goed op de hoogte van de regelgeving op het gebied van armoede en kan daardoor mensen snel wegwijs maken. We vullen elkaar daardoor prima aan.”
Roosmarie Dilling: “Zo heb ik ervaring in het ondersteunen van mensen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Mijn uitgangspunt hierbij is dat de weg van inzicht naar uitzicht begint met bewustwording!”

Gemeente Breda wil extra aandacht voor mensen die vanwege hun financiële situatie beperkt kunnen meedoen in de samenleving. Naast aandacht voor geldzaken, richt de gemeente zich op gezondheid en woonlasten. Bijzondere aandacht gaat uit naar preventie en vroegtijdige signalering en aanpak van financiële problemen. Kinderen, die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, zijn daarbij een belangrijke doelgroep.  Dit is vastgelegd in de notitie over armoede- en schuldenbeleid 2014-2015  ‘De Bredase Plus’. Sterk Netwerk en de aanstelling van de armoedeambassadeurs komen hieruit voort.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Cookieinstellingen