Maatregelen hoofdtribune Rat Verleghstadion

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Op basis van zeer recent opgedane inzichten is duidelijk geworden dat de hoofdtribune meer druk van bovenaf krijgt dan in het originele ontwerp en de feitelijke constructie van het gebouw was voorzien. Daarop heeft het college geconcludeerd dat de hoofdtribune zonder maatregelen niet verantwoord gebruikt kan worden.

De tijdelijke stempels worden morgen, vrijdag 24 april, geplaatst. Daarnaast wordt de draagkracht van de hoofdtribune getest door hem te belasten met gewicht. Gemeten wordt dan of de tribune veilig belast kan worden. Op basis van de uitkomsten van de meting, bepaalt het college wat de consequenties zijn voor de komende thuiswedstrijd. De uitkomst volgen morgenmiddag. Als het onderzoek positief uitpakt, wordt zaterdag de wedstrijd gespeeld met publiek in een vol stadion. Mocht het onderzoek morgen negatief uitpakken, dan onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de wedstrijd deze zaterdag dan wel volgende week zaterdag, 2 mei, te laten plaatsvinden in het Rat Verleghstadion.  AanleidingEind 2013 kwam ernstige scheurvorming aan de tribune-elementen van het hoofdgebouw van het Rat Verleghstadion aan het licht. Destijds gaf de gemeente opdracht aan constructieadviesbureau R2 om deze onderdelen te inspecteren. Op basis hiervan is een herstelplan uitgewerkt en een bouwvergunning aangevraagd. Voor deze werkzaamheden heeft een aanbesteding plaatsgevonden en zijn offertes ontvangen. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.  Ten aanzien van de scheurvorming van de tribune-elementen bestond geen eenduidige oplossing. Om die reden is een second opinion gevraagd aan constructieadviesbureau Den Boer CCI. Zij leverden in januari van dit jaar een adviesrapport op over de tribune-elementen.  Vorige week heeft het constructieadvies bureau ABT middels een brief haar bezorgdheid met betrekking tot het Rat Verleghstadion aan het college van Breda aangegeven. Op 16 april heeft een gesprek plaats gevonden tussen de gemeente en het constructieadviesbureau ABT. In het gesprek wees ABT er op, gebaseerd op ervaringen in andere stadions, dat er mogelijk sprake is van een constructief verkeerde aanname ten opzichte van de betonnokken bij het ontwerp van het stadion.  Om de effecten van deze nieuwe inzichten in beeld te brengen, stelde Den Boer CCI afgelopen weekend nieuwe driedimensionale berekeningen op. Deze berekeningen bevestigen dat de betonnokken van het laagste deel van de hoofdtribune meer druk van bovenaf krijgen dan oorspronkelijk was voorzien.  Op basis van deze uitkomsten en de visuele inspectie die op 20 april heeft plaats gevonden heeft het college besloten om – uit extra voorzorg – ook het effect van de krachten op de bovenliggende horizontale tribune-elementen te laten onderzoeken.Zoals donderdagochtend 23 april duidelijk werd, blijkt het effect van de krachten in combinatie met de reeds opgetreden scheurvorming dermate onvoorspelbaar, dat zonder maatregelen de hoofdtribune niet veilig gebruikt kan worden.  VervolgHet college gaat onderzoeken of de door constructiebureau ABT veronderstelde aanname klopt. Daarnaast stelt het college in overleg met de gemeenteraad een onderzoek in naar de afgelopen 19 jaar. Hiervoor vraagt het college advies aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Dossier: NAC Breda

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden