Jaarrekening 2014: positief resultaat en € 17,5 miljoen voor achterstallig wegonderhoud

Het College van burgemeester en wethouders sluit het jaar 2014 af met een positief rekeningresultaat van € 1,3 miljoen. Binnen deze jaarrekening zet Breda € 17,5 miljoen apart om het achterstallig onderhoud aan wegen de komende jaren in te halen. Het college is tevreden met dit resultaat in het licht van wat is gerealiseerd en in gang is gezet voor 2015.

De activiteiten van de eerste maanden van 2014 stonden in het teken van het [email protected] Na de gemeenteraadsverkiezingen trad op 15 mei van dat jaar het huidige college aan, de start van de uitvoering van het Coalitieakkoord Ruimte en Verbinding.

Patrick van Lunteren, wethouder Financiën: ”Vanuit een warme grondhouding willen wij ruimte bieden aan mensen en nieuwe verbindingen leggen. Grootste uitdaging bij ons aantreden is de decentralisatie van de Wmo, jeugdzorg en participatie. De zorg voor bijna 7.000 mensen wilden we op 1 januari garanderen. Daar is het hele jaar aan gewerkt en het is gelukt. We sloten 210 contracten, 11 wijkteams zijn aan de slag en [email protected] is in de lucht. Daarnaast zetten we de eerste nieuwe projecten in de steigers, zoals de verkenning rond Breda begroot.”

Een greep uit het jaar 2014

De opening van de noordkant van het station is een hoogtepunt. Sinds dit zogenaamde ‘omklapmoment’ in het eerste weekend van september 2014 is volgens planning de Belcrumkant van het nieuwe station in gebruik, inclusief plein, busstation, passage, fietsenstalling, commercie en de bijbehorende infrastructuur.
Rond de zomer krijgt Breda er in het AZC Breda 400 inwoners bij. Gemeente en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) sluiten een bestuursovereenkomst die de vestiging van 400 vluchtelingen mogelijk maakt.
Op 27 november neemt de stad afscheid van burgemeester Van der Velden. Locoburgemeester Bob Bergkamp vervangt hem tot het moment dat op 16 maart 2015 burgemeester Depla aantreedt.

Dienstverlening verandert sterk, onder andere met het doorvoeren van (digitale) verbeteringen. Voor 63% van de bezoeken aan de balie plannen mensen vooraf op www.breda.nl hun afspraak, waardoor hun wachttijd aanzienlijk korter is. Bij 2.252 mensen valt op hun verzoek het paspoort thuis op de mat; zij hoeven hiervoor niet naar het Stadskantoor. Mensen kunnen zelf bijdragen aan het beter maken van de service door tips en ideeën te mailen aan [email protected].

Gemeente en Amphia Ziekenhuis sluiten een overeenkomst voor de bouw van een ultramodern (opleidings-)ziekenhuis. Alle medisch specialismen worden geconcentreerd aan de Molengracht tot een toekomstbestendige zorgvoorziening, met een verzorgingsgebied tot ver buiten de gemeente en de regio.

Een brede groep mensen gaat op zoek naar de C-factor van de stad. Zij buigen zich over de vraag hoe het debat over de toekomst van de cultuur in Breda vorm moet krijgen. De stad, wijken en dorpen, zitten boordevol ideeën, bij kunstenaars, kunstliefhebbers en het professionele cultuurveld. Daarmee is het debat over cultuur meer dan het peilen van meningen en maakt het deel uit van het ontwerp-, beslis- en uitvoeringsproces.

Wat het beheer van de stad betreft, is in 2014 voor 8 kilometer onderhoud gepleegd aan wegen en straten, een passantenhaven aangelegd, twee bruggen vervangen en twee pleinen opgeknapt. Er zijn 117 opgeruimde Bredanaars actief en 213 wijkdeals gesloten.

Financiële positie

De Begroting 2014 is uitgevoerd. Het nettoresultaat over dit boekjaar is bescheiden positief; het rekeningresultaat is minder dan 1% van de begroting. Daarbij is de opdracht vanuit de gemeenteraad om middelen beschikbaar te hebben om het achterstallige onderhoud aan de wegen de komende jaren weg te werken versneld uitgevoerd. Ook voor een aantal activiteiten waarmee het college in 2014 startte, worden middelen voor de uitvoering overgeheveld naar 2015.

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden