Geen leges en precario meer voor kleinschalige, niet-commerciële evenementen

In 2015 worden in Breda vrijwilligersevenementen en kleinschalige niet-commerciële evenementen volledig gecompenseerd voor de leges en precario. Hiermee wil het college evenementen in buurten en wijken een extra stimulans geven. Overige niet-commerciële evenementen krijgen in 2015 net als in voorgaande jaren 75% van de kosten gecompenseerd, maar deze compensatie wordt in de komende jaren afgebouwd. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het terugbrengen van de kosten voor het aanvragen van een vergunning.

In de voorgaande twee jaren kregen alle evenementen 75% van de leges en precario door de gemeente gecompenseerd. Deze regeling liep eind 2014 af. Voor vrijwilligersevenementen en kleinschalige, niet-commerciële evenementen is nu besloten alle leges en precario te compenseren.
Wethouder Selçuk Akinci: “We willen het gemakkelijker maken voor initiatiefnemers om in hun buurt of wijk een evenement te organiseren. Zonder leges en precario wordt de drempel daarvoor lager. Daarom hebben we in het coalitieakkoord vorig jaar al afgesproken om de precario en leges voor kleinschalige, niet-commerciële evenementen helemaal af te schaffen. En het past ook in onze gedachte van minder regels en het stimuleren van initiatieven in de stad”.

2015 is een overgangsjaar. Grote evenementen en standaardevenementen krijgen in 2015 nog 75% compensatie. Deze compensatie wordt in de komende jaren verder afgebouwd. Tegelijk wil de gemeente de tarieven voor een evenementenvergunning omlaag brengen.
Voor commerciële evenementen geldt al vanaf 2015 dat ze geen compensatie meer krijgen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:12) staat omschreven wat de gemeente onder kleinschalige, standaard- en grote evenementen verstaat.

Vanaf 2000 is een aantal grote publieksevenementen vrijgesteld van precario. De overeenkomsten die destijds met deze organisatoren zijn gesloten blijven van kracht.

Het college doet vóór het evenementenseizoen van 2016 een nader voorstel over het compenseren van leges en precariobelasting voor de jaren 2016 tot en met 2018.

Plaats: 

Breda

Publicatiedatum: 

20 mei 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden