Wet bodembescherming 20-05-2015

Type bekendmaking:
bodembeschermingsvergunning

Tekst:

Wet bodembescherming

Besluit op een saneringsverslag BUS

Gericht aan    

Rijksvastgoedbedrijf

Locatie

KC de la Reijweg 120 Breda

Korte inhoud besluit

Saneringsverslag goedgekeurd

Datum Besluit

20 mei 2015

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 mei 2015 tot en met 30 juni 2015 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Bezwaar

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons bezwaar maken. Een eventueel bezwaar dient, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen zes weken na datum van verzending van het besluit gestuurd te worden naar Burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er voor deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Raad van State en richten aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Samenvatting: 

Wet bodembescherming: Besluit op een saneringsverslag BUS

Postcode Huisnummer: 

4818bb, 20

Publicatiedatum: 

20 mei 2015

Locatie op de kaart:

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden