Nieuw Bredaas college verdeelt taken voor focus op vooruitgang

Burgemeester en wethouders van Breda hebben de portefeuilles voor de bestuursperiode 2015 – 2018 definitief vastgesteld. De verdeling van de portefeuilles is gebaseerd op ‘Focus op Vooruitgang’, het Bredase Bestuursakkoord. Met dit akkoord geven de coalitiepartijen VVD, D66, PdvA en SP ruimte en richting om samen te werken aan de ambities van Breda. Om de energie die overal in de stad aanwezig is, bij inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties, gemeenteraad en de regio volledig te benutten.

Burgemeester Paul Depla

Burgemeester Depla heeft de eerste verantwoordelijkheid voor: Openbare orde en veiligheid, Externe betrekkingen, Grensoverschrijdende samenwerking, Burgerzaken, Beleid en integraliteit, Representatie en Integriteit

Wethouder Alfred Arbouw (loco-burgemeester) (VVD), ‘Stedelijke Ontwikkeling en Regio’

Als portefeuillehouder verantwoordelijk voor Stedelijke Ontwikkeling (Ruimtelijke ordening, grote ruimtelijke projecten), Omgevingswet. Regio, Public Affairs, Internationalisering en NAC Breda.

Wethouder  Boaz Adank (VVD), ‘Economische Zaken, Mobiliteit en Openbare Ruimte’

Als portefeuillehouder verantwoordelijk voor: Economische zaken, Evenementen, Openbare ruimte, Mobiliteit en Vastgoedontwikkeling (inclusief Grondbedrijf).

Wethouder Paul de Beer (D66), ‘Financiën, Duurzaamheid en Sport’

Als portefeuillehouder verantwoordelijk voor: Financiën, Duurzaamheid, Vastgoedbeheer, Toezicht en Handhaving en Sport.

Wethouder Marianne de Bie (D66), ‘Werk, Inkomen en Cultuur’

Als portefeuillehouder verantwoordelijk voor: Arbeidsmarkt, Sociale Zaken en Cultuur

Wethouder Patrick van Lunteren (SP), ‘Jeugd, Wonen en Wijken’

Als portefeuillehouder verantwoordelijk voor :Innovatief bestuur, Wijkaanpak, Bouwen en wonen, Sociale veiligheid en Jeugd

Wethouder Miriam Haagh (PvdA), ‘Zorg, Onderwijs en Dienstverlening’

Als portefeuillehouder verantwoordelijk voor : Transformatie sociaal domein, Zorg, Welzijn, Bedrijfsvoering en Onderwijs

Vervangingsregeling burgemeester en wethouders

De leden van het college van burgemeester en wethouders worden, bij afwezigheid als lid van het college (inclusief in de gemeenteraad en de raadscommissies) op de volgende manier vervangen:

  1. de burgemeester wordt bij vakantie of langdurige afwezigheid vervangen door wethouder Arbouw (1e locoburgemeester);
  2. wethouder Arbouw door wethouder de Beer;
  3. wethouder De Beer door wethouder Arbouw;
  4. wethouder Adank door wethouder De Bie;
  5. wethouder De Bie door wethouder Adank;
  6. wethouder Van Lunteren door wethouder Haagh;
  7. wethouder Haagh door wethouder Van Lunteren.

Plaats: 

Breda

Publicatiedatum: 

03 september 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden