Breda op de bres voor homo-emancipatie met ‘Regenboogaanpak’

Op verzoek van het ministerie van OCW doet Breda samen met 40 andere grote gemeenten mee aan de landelijke Regenboogaanpak. De Regenboogaanpak is het vervolg op de Koplopergemeenten- aanpak 2012-2014 en richt zich voornamelijk op de acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van de groep LHBT-ers (Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders). Op dinsdag 19 mei heeft wethouder Haagh de deelname van de Gemeente Breda bekrachtigd met een handtekening. 
  
In het ‘Meerjarenplan 2015 – 2017 Regenbooggemeente Breda’ zijn activiteiten opgenomen om de zichtbaarheid, veiligheid en sociale acceptatie van LHBT-ers in Breda te vergroten. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met COC Tilburg-Breda, Antidiscriminatiebureau RADAR  en Roze 50+ (een samenwerkingsverband tussen COC en ouderenbond ANBO). Deze organisaties vervullen in Breda een actieve rol in de bevordering van homo-emancipatie.

Miriam Haagh, wethouder Zorg & Welzijn: “Al onze ruim 180.000 inwoners moeten zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en veilig voelen en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Aandacht voor de acceptatie van de groep lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders is en blijft nodig. Daarom waren wij al eerder Koplopergemeente en daarom doen we nu mee aan de landelijke Regenboogaanpak.”

Speerpunten

De Bredase aanpak gaat uit van de speerpunten: Onderwijs & Jongeren, Veiligheid, Zichtbaarheid en Zorg voor oudere LBHT-ers. Zo zorgt o.a. voorlichting op scholen voor verbetering van de LHBT-acceptatie onder scholieren. Het COC zorgt met name voor het speerpunt ‘zichtbaarheid’. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij bestaande evenementen, zoals introductiefestivals van NHTV en AVANS. Maar ook door het organiseren van activiteiten en evenementen. Met wijkgerichte bijeenkomsten wordt gewerkt aan vergroting van de sociale veiligheid van LHBT-ers en dat zij prettig in hun eigen wijk kunnen wonen. Er is aandacht voor de oudere LBHT-ers omdat onder deze groep relatief meer eenzaamheid voorkomt.

Miriam Haagh: “Het doet mij deugd dat Stichting Elisabeth uit handen van Roze 50+ ‘de Roze Loper’ heeft mogen ontvangen omdat Elisabeth binnen haar centra een positief homo-emancipatiebeleid voert. Dit zien we in het personeelsbeleid, maar ook in de zorg- en dienstverlening. Ik hoop dat andere organisaties het voorbeeld van Elisabeth gaan volgen. Juist omdat oudere homoseksuele en lesbische ouderen relatief vaker eenzaam zijn.”

Met de GGD wordt bekeken hoe acceptatie van LHBT-jongeren opgenomen kan worden in de jaarlijkse vragenlijst aan tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit om de komende jaren een beter beeld te krijgen over de stand van zaken omtrent de sociale veiligheid en acceptatie van Bredase LHBT-jongeren

Plaats: 

Breda

Publicatiedatum: 

21 mei 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden