Integrale handhavingsactie in Breda, Oosterhout en Etten-Leur

Foto: Publiek domein

Woensdag 20 mei vond in Breda, Oosterhout en Etten-Leur een integrale handhavingsactie plaats waarbij werd gecontroleerd op de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiervoor bundelden 30 medewerkers van de deelnemende gemeenten, politie,  UWV, Belastingdienst, Inspectie SZW en het RCF (Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding) hun krachten. In totaal zijn vijf panden in Breda, zeven panden in Oosterhout en drie panden in Etten-Leur bezocht. De actie is rustig verlopen.

De nadruk van de handhavingsactie lag op zowel de kwaliteit en brandveiligheid van de huisvesting van arbeidsmigranten als het opsporen van diverse vormen van fraude, zoals uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw en arbeidsmarktfraude. Hiervoor zochten de deelnemende gemeenten aansluiting bij een West-Brabants project voor controle op huisvesting van arbeidsmigranten. De coördinatie van dit project ligt bij het RCF, Kenniscentrum Handhaving.

Breda

Op enkele locaties is nader onderzoek nodig of de registratie in het personenregister wel klopt en onderzoekt de Belastingdienst de zorgtoeslag.

Oosterhout

In drie woningen ontbraken de juiste vergunningen voor bewoning. In één van die woningen was een halve garage omgebouwd tot slaapkamer. Een aanschrijving volgt.
In een andere woning woonden acht personen waar er vijf zijn toegestaan. Hier was de brandveiligheid niet op orde, net als bij nog een woning. De gemeente gaat aanschrijven. De Inspectie SZW heeft in een aantal gevallen aanleiding gevonden om nader onderzoek te doen naar onderbetaling van werknemers.

Etten-Leur

Door de Belastingdienst wordt nader onderzoek gedaan naar onbekende bedrijfsactiviteiten.
Daarnaast wordt door de Inspectie SZW een boeterapport opgemaakt tegen een uitzendbureau en een inlenend bedrijf in verband met het laten werken van een werknemer zonder geldige tewerkstellingsvergunning.
Op het terrein van een woning zijn zes caravans aangetroffen, die in overleg met de bewoner worden opgeruimd.
In een andere woning was er geen juiste vergunning voor bewoning en was ook de basisregistratie van personen niet op orde. Een aanschrijving volgt.

Samenwerking politiedistrict Baronie

Elf gemeenten en diverse veiligheidspartners in het politiedistrict Baronie werken nauw samen op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving. Doel van de samenwerking is om in de deelnemende gemeenten de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren en criminaliteit tegen te gaan. Door het uitwisselen van kennis en capaciteit kan efficiënter worden opgetreden tegen illegale activiteiten, fraude, misbruik en andere overtredingen. Voor de controle van vandaag is samenwerking gezocht met het projectteam van de verschillende instanties dat in West-Brabant in 2015 wekelijks gezamenlijke acties uitvoert gericht op de brede problematiek rond huisvesting van en werkzaamheden door arbeidsmigranten.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden