Actieplan informele zorg voor betere ondersteuning aan Bredase mantelzorgers

Foto: Asja Vossen

De Gemeente Breda wil mantelzorgers extra waarderen. Sinds dit jaar zijn mantelzorgers en vrijwilligers nog belangrijker omdat de gemeente vanaf afgelopen januari verantwoordelijk werd voor een extra aantal zorgtaken die eerder bij de rijksoverheid lagen.

Goede ondersteuning aan mantelzorgers is dan ook van groot belang. Hoe dat georganiseerd en gerealiseerd kan worden, is vastgelegd in het Actieplan 2015. Dit actieplan is tot stand gekomen samen met zorg- en welkzijnsorganisaties, met mantelzorgers en met de Klankbordgroep Wmo.

Tien acties

Het actieplan bevat tien concrete acties. De uitvoering van dit plan is deels al in gang gezet en leidt tot tien resultaten/acties, variërend van een voorstel voor de invoering van mantelzorgwaardering tot een voorstel voor respijtzorg. En van een parkeerkaart voor mantelzorgers tot een vraagbaak voor mantelzorger. En van het onderwerp mantelzorg agenderen bij werkgevers tot een voorstel om de positie van jonge mantelzorgers binnen het onderwijs te versterken. Ook geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld richting haar werknemers door het bespreekbaar te maken. De betrokken partijen blijven samen in overleg over het actieplan en stellen bij waar nodig.
Miriam Haagh, wethouder Zorg en Welzijn: ”Mantelzorgers zijn zó belangrijk. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Door de inzet van mantelzorgers kunnen vele Bredanaars zelf de regie op hun eigen leven houden. Met de acties in het actieplan willen we mantelzorgers waarderen ondersteunen en verder brengen. Op maat, zodat zij hun mantelzorgtaken op een goede manier kunnen uitvoeren en daarnaast hun eigen leven kunnen leiden. Zo voorkomen we dat mantelzorgers overbelast raken, wat weer kan leiden tot andere maatschappelijke problemen zoals uitval uit onderwijs of uitval op het werk. Alle reden dus om samen de schouders te zetten onder de uitvoering van het actieplan 2015.”

Budget 2015

Voor waardering van mantelzorgers heeft de rijksoverheid voor het jaar 2015 € 770.000 beschikbaar gesteld. In overleg met de klankbordgroep Wmo zoeken we manieren om dit geld passend en vernieuwend in te zetten. Daarnaast stelt het college subsidie beschikbaar voor ondersteuning aan en activiteiten van mantelzorgers. Totaal is er voor dit jaar ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden