Doe mee met de toekomst van cultuur

Foto: Breda.nl

Meedenken en meedoen, dat is leidend in de actualisering van de cultuurvisie van Breda. Nu is de fase aangebroken om actief deel te nemen aan  gesprekken over de toekomst van cultuur in Breda via community CultuurBreda. Uit 70 gesprekken, die de kwartiermaker afgelopen maanden met het culturele veld heeft gevoerd, blijkt dat er genoeg voedingsbodem is om binnen een community verder richting te geven aan de gedeelde onderwerpen over cultuur.

Daarna wil het culturele veld de oplossingen ook realiseren en vraagt daarbij om duurzaam commitment van de gemeente om deze ambities te verwezenlijken. Op 18 november bespreekt de commissie Maatschappij het plan van aanpak voor de opbouw van de community.

Richting geven aan cultuur

De gesprekken met het culturele veld leveren vele onderwerpen op, zoals invulling geven aan het begrip beeldcultuur, het behoud van talent, behoefte aan een cultureel aanjager, betere en actieve afstemming tussen het veld, de gemeente en provincie, invulling geven aan visie en beleid en meer (digitaal) overzicht van wat er in Breda is.

Mirjam Flik, offline kwartiermaker CultuurBreda:“We gaan nu samen met het culturele veld en de gemeente richting geven aan gemeenschappelijke ambities en wensen. Hiermee hopen we te komen tot een cultureel ontwerp waar de stad zich in herkent en dat op termijn leidt tot een nieuw cultuurbeleid voor de stad.” Kirsten Wagenaar, online kwartiermaker CultuurBreda vult aan:“Het doel van de online community is om intenties en activiteiten in het culturele veld zichtbaar te maken en samen te realiseren, dialogen te organiseren tussen mensen (online/offline) en steeds nieuwe mensen te betrekken. De online community gaat begin december live”.

Energie

De komende maanden staan in het teken van verder opzetten van de community CultuurBreda door de kwartiermakers, het veld en de gemeente. Daarnaast onderzoekt de gemeente samen met actieve initiatiefnemers binnen de community alternatieve samenwerkingsvormen om de community te ondersteunen. De gemeente monitort de effectiviteit van de community bij het behalen van de gestelde ambities. Onderwerpen waar expliciete besluitvorming voor nodig is, worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Een procesgroep van culturele initiatiefnemers begeleidt  het ingezette proces. De rol van de procesgroep neemt af naarmate de community vorm krijgt en is op een gegeven moment ingebed in de community.

Marianne de Bie, wethouder Cultuur: Dit is een proces waarvan de uitkomst niet is te voorzien, maar ik heb vertrouwen in de kracht van de stad. Mensen willen hier ook graag een actieve rol in spelen, blijkt uit de gesprekken. Wil je meedoen aan de ontwikkeling van cultuur in Breda, dan is dit hét moment om aan te sluiten bij de community. Ik vind het belangrijk dat het een transparant proces is, waarin we zoveel mogelijk energie in de stad ontwikkelen. Ik beschouw 2016 daarbij als een leerjaar om alle input en ervaringen op te halen om te zien hoe we samen komen tot een breed gedragen cultuurvisie voor Breda”.

Dialoog

De wereld verandert en bestaande werkwijzen voldoen soms niet meer om nieuwe knelpunten op te lossen. Daarom is in oktober 2014 gekozen om samen met het culturele veld te bepalen hoe cultuur in Breda zich kan ontwikkelen. Eind 2014 is het proces van start gegaan met een externe begeleider en een groep mensen die betrokken en actief zijn in de kunst- en cultuursector in Breda. Deze procesontwerpgroep concludeerde dat het nodig is om een continue dialoog te organiseren in de vorm van een online/offline community. In april 2015 zijn twee kwartiermakers aangesteld om de haalbaarheid van een dergelijke community te onderzoeken. Culturele initiatiefnemers kunnen hiermee de toekomst van cultuur in Breda samen vormgeven, dwarsverbanden creëren tussen culturele initiatiefnemers en met andere sectoren en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden