Breda start onderzoek Ondernemersfonds om binnenstad te revitaliseren

Wethouder Bob Bergkamp en Koert Vermeulen van Stichting Bredaas Ondernemersfonds hebben een convenant ondertekend om te komen tot een Ondernemersfonds voor de binnenstad.  Dat gebeurde gisteren tijdens een bijeenkomst met ondernemers uit de binnenstad. Hiermee start een onderzoek naar de mogelijkheden om gezamenlijk te werken aan de revitalisering van de binnen-stad en een collectieve ondernemersbijdrage voor een sterkere economische binnenstad met een passende uitstraling en ambiance. Het doel is dat er op 1 januari 2016 een Ondernemersfonds en een Centrum Managementorganisatie staat voor de binnenstad. Het college heeft voor 2015 € 200.000,- beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het op te richten ondernemersfonds en het organiseren van activiteiten zoals het winterfestival en de aanleg van steigers voor de passantenhaven.

Bob Bergkamp, wethouder Economische Zaken: Een mooie ontwikkeling voor Breda. Het ondernemer- fonds is een initiatief voor en door ondernemers. Onze kwartiermaker, Leo Grunberg, heeft het voorstel al met veel ondernemers besproken. En iedereen ziet de nut en noodzaak ervan in. Een ondernemersfonds sluit ook prima aan bij de uitgangspunten in het coalitieakkoord, waarbij de stad – in dit geval onze ondernemers –meer invloed uit kunnen oefenen op komende ontwikkelingen. Breda Begroot is daar al een mooi voorbeeld van. De gelden uit het Ondernemersfonds zijn beschikbaar voor de activiteiten die ondernemers zelf aangeven. Ik ben ervan overtuigd dat het Ondernemersfonds bijdraagt aan een gezond ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van onze mooie binnenstad verhoogt. Als gemeente ondersteunen we dit initiatief dan ook van harte.

Kwartiermaker Leo Grunberg heeft inmiddels met de ondernemers uit de verschillende deelgebieden uit de binnenstad  gebiedsprofielen opgesteld, die op 22 april in een gebundelde versie zijn teruggegeven aan de ondernemers in de binnenstad. In de gebiedsprofielen staan de gewenste ontwikkelingsrichtingen en ambities, zoals de aanpak voor gebiedsmarkering, tijdelijke maatregelen bij leegstand, evenementen, social mediabeheer, maar ook het deelnemen aan collectieve feestverlichting in de binnenstad.  Daar worden in de tweede helft van 2015 de benodigde investeringen  aan gekoppeld. Daarop vooruitlopend loopt het onderzoek naar het Ondernemersfonds en afstemming van de uitgaven om zo de gewenste versterkingen te realiseren voor de binnenstad.

Koert Vermeulen, Stichting Ondernemersfonds Breda: “Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide consultatie om samen met de ondernemers de toepassing van de heffing verder uit te werken. Het gaat erom dat ondernemers zich goed vertegenwoordigd voelen. Dat betekent dat alle gebieden in het nog op te richten bestuur vertegenwoordigd zijn.  Aan bod komen het ambitieniveau van de ondernemers, in welke mate zij financieel kunnen bijdragen en op wat voor wijze er samenwerking ontstaat”.

City Making

Sinds september 2014 werkt Breda aan een intensievere samenwerking en samenhang tussen ondernemers om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Het rapport “City Making” is tot stand gekomen door de initiatiefgroep Breda Next en een inspirerende basis om diverse pilots, projecten, quickwins en initiatieven gezamenlijk te realiseren, waaronder het ondernemersfonds en een centrummanagementorganisatie

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden