Pilots Breda Begroot in Princenhage en Prinsenbeek

Klein beginnen, dat is de meest gedeelde tip van inwoners en raadsleden rondom het experiment van Breda Begroot. Daarom gaat Breda nog dit jaar op twee plekken ervaring op doen met een burgerbergroting. Dat gebeurt in de wijk Princenhage en het dorp Prinsenbeek. Vanaf 2016 krijgt het experiment stadsbreed een vervolg.

Jaap den Hollander, inwoner van Breda: Samen zijn inwoners en gemeente op ontdekkingsreis. We ontdekken hoe de inwoner gaat mee beslissen ‘waar het gemeenschapsgeld naar toe gaat’ en hoe de gemeente daarbij gaat helpen. Het einde van de reis is bekend, hoe daar te komen nog niet.”

Tim van ’t Hof, raadslid: “Het invoeren van de burgerbegroting is een ingrijpende aangelegenheid. Het is mooi om te zien dat we er een coproductie van maken tussen bewoners, bestuurders en ambtenaren. Samen met elkaar beginnen we klein en bouwen we dat uit naar de beste manier waarop Bredanaars invloed kunnen hebben op de gemeente, anders dan eens in de 4 jaar naar de stembus. Echte democratie dus!”

Patrick van Lunteren, wethouder financiën: “Ik wil alle inwoners en raadsleden bedanken die zo enthousiast hun kennis en expertise op allerlei manieren met ons willen delen. Met in het bijzonder de bouwgroep: een klein team van bewoners, raadsleden en medewerkers van de gemeente dat intensief met elkaar samenwerkt aan Breda Begroot. Samen hebben we maar één doel: inwoners echt invloed laten uitoefenen op waar het geld van de gemeente naar toe gaat. Voor nu een kleine stap, maar een grote ontwikkeling op het gebied van vernieuwend denken en samenwerken.”

Tips van de stad

De afgelopen maanden verkenden inwoners, raadsleden en collegeleden in een open en interactief proces hoe een burgerbegroting in Breda vorm kan krijgen. Deze eerste verkenning bestond uit een werkbezoek aan Antwerpen, een inspiratiesessie met de gemeenteraad, een festival bij Stek Breda en online ontmoetingen via social media.

De meest gedeelde tips zijn: klein beginnen, stadsbreed leren, zoveel mogelijk inwoners betrekken, deelnemen op persoonlijke titel en met elkaar onderhandelen over waar het geld naar toe gaat. Deze uitgangspunten zijn door de bouwgroep vastgelegd in de startnotitie Breda Begroot.

Pilots

De pilots in Princenhage en Prinsenbeek starten in september van dit jaar en eindigen begin 2016. Inwoners beslissen hierbij over bijvoorbeeld openbare ruimte, stadslandbouw en speelgelegenheden.

Hoe de pilot er precies uit komt te zien, wordt in de zomermaanden nader uitgewerkt. Ook wordt dan bepaald om hoeveel geld het gaat.

Doel van de pilots is om te experimenten en leren, zodat voor de begroting van 2017 het Breda’s model van een burgerbegroting in de rest van de stad en dorpen een vervolg krijgt.

Benieuwd naar een impressie in één minuut? Bekijk de video van Breda Begroot.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden