Wet bodembescherming 01-04-2015

Geschreven op: 01 april 2015Type bekendmaking:
bodembeschermingsvergunningTekst:

Wet bodembescherming

Ontvangen kennisgeving van een melding Besluit uniforme sanering.

Verzoeker

Antea Group

Adres van de locatie

Heilaar Noord

Inhoud aanvraag

Melding uniforme sanering

Datum ontvangst

20 maart 2015

Binnen vijf weken na de ontvangst van deze melding kan aangevangen worden met saneren, tenzij binnen vijf weken een mededeling van het College van burgemeester en wethouders is ontvangen waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het Besluit uniforme sanering. Deze mededeling van het College van burgemeester en wethouders is geen besluit (beschikking) in de zin van artikel 1:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De mededeling kent geen inspraak-,

terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en ook geen bezwaar- en beroepprocedure naar aanleiding van de melding.

Samenvatting:

Wet bodembescherming 01-04-2015

Postcode Huisnummer:

4814RR, 1

Publicatiedatum:

01 april 2015 – 30 april 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden