Persbericht

Op 15 juli heeft de Fractie van Groen Links het vertrouwen in het College opgezegd. De Fractie van Groen Links kon zich niet vinden in de voorstellen van het College voor een nieuw concept over de toekomst van het Breda’s museum en MOTI. Beide musea zouden moeten fuseren tot één nieuw museum. Daarop hebben alle wethouders op 16 juli hun portefeuilles ter beschikking gesteld. Dat betekent, dat het College alleen lopende zaken zal afhandelen en geen nieuwe of politiek gevoelige zaken op zich zal nemen. Het CDA betreurt het, dat het College is gevallen. Fractievoorzitter Peter Elbertse heeft vervolgens samen met de overgebleven partijen van de coalitie, te weten SP, PvdA en Breda97 het standpunt ingenomen, dat voortzetting van de coalitie best mogelijk is door toevoeging van een andere partij. De VVD werd als die andere partij gezien. De VVD heeft het innemen van de plek van Groen Links afgewezen, omdat zij vindt dat dit geen stabiel en betrouwbaar stadsbestuur zou opleveren. Op verzoek van de VVD is Yves de Boer (VVD, voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en oud-wethouder van Oosterhout) aangesteld als informateur. Yves de Boer heeft geconcludeerd, dat het aanhaken van de VVD bij de overgebleven coalitiepartijen niet mogelijk is. Hij heeft vervolgens geadviseerd om een College te vormen met een brede basis in de raad. Het huidige coalitieprogramma biedt daarvoor goede aanknopingspunten. De partijen die hij daarbij op het oog heeft, zijn VVD, D66, SP, PvdA en GL. Daarnaast heeft hij geadviseerd, dat die fracties in de raad niet onmiddellijk met onderhandelen beginnen, maar daar over een paar weken mee starten. Dit geeft de gelegenheid aan partijen om tot goede verhoudingen te komen. Het zittende College zou de lopende zaken moeten afhandelen en geen nieuwe en politiek gevoelige zaken op moeten pakken. Tenslotte heeft hij geadviseerd om CDA, Breda97, TROTS/OPA en BOB, wel uit te nodigen mee te schrijven aan het nieuwe coalitieakkoord. SP en PvdA hebben daarop besloten om samen met VVD, D66 en GL verantwoordelijkheid voor het bestuur van onze stad en dorpen te willen nemen en hebben zich bereid verklaard om samen met VVD, D66 en GL het advies van de Informateur op één punt na over te nemen. Zij beginnen meteen met onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord onder leiding van oud-VVD wethouder Alfred Arbouw. Op basis van het advies van de Informateur, dat het huidige coalitieprogramma een goede basis vormt voor een nieuw collegeakkoord, zou het voor de hand hebben gelegen het CDA eveneens voor onderhandelingen uit te nodigen. CDA zal nu het verdere verloop van de onderhandelingen afwachten. Over de ontwikkelingen wordt u geïnformeerd.

Bron: CDA Breda | Altijd op de hoogte van het nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden