Drank- en horecavergunning Bastinakenstraat 41 S.V. Advendo Breda

Geschreven op: 08 april 2015

Type bekendmaking:
drank- en horecavergunning

Tekst:

Drank- en horecavergunning Bastinakenstraat 41 S.V. Advendo Breda

Op 9 februari 2015 heeft S.V. Advendo een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van Drank- en Horecawet. De conceptvergunning is op 18 februari 2015 gepubliceerd op de gemeentelijke website. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

De burgemeester heeft op 8 april 2015, een vergunning (artikel 3 van de Drank- en Horecawet ) verleend aan SV Advendo voor de uitoefening van het horecabedrijf aan de Bastinakenstraat 41 te Breda.

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie is het voor genoemde gesubsidieerde instellingen niet toegestaan om bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden, zoals bruiloften en partijen, dan wel dit openlijk aan te prijzen. Dit is als voorschrift aan de vergunning verbonden.

Bezwaar

Tegen deze vergunning kunnen belanghebbenden, voor zover zij een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit, dan wel belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat er geen zienswijze is kenbaar gemaakt, binnen 6 weken na besluitdatum schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank te Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Tegelijkertijd kan bij de voorzieningenrechter van de voorgenoemde rechtbank een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

Samenvatting: 

De burgemeester heeft op 8 april 2015, een vergunning (artikel 3 van de Drank- en Horecawet ) verleend aan SV Advendo voor de uitoefening van het horecabedrijf aan de Bastinakenstraat 41 te Breda.

Plaats: 

Breda

Publicatiedatum: 

08 april 2015

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden