Wat hebben wij in de afgelopen periode voor u en Breda bereikt?

10 punten toegelicht
In de afgelopen 70 jaar heeft het CDA en haar voorlopers bijgedragen aan het bestuur van Breda. Ook in de afgelopen periode. Met een goed beleid op inhoud dat Breda nodig heeft. Ook sinds sinds maart 2014 hebben wij – met anderen – hard gewerkt aan het realiseren van een leefbaar, solidair en veilig Breda.
Wij vinden het jammer dat uitvoering van het beleid vertraging oploopt, omdat Groen Links de stekker uit het college trok.
Bij de vraag hoe verder hoort het opmaken van de balans. Al doende merkten hoe trots wij zijn op wat de afgelopen periode is bereikt. Wij nemen u daar graag in mee.
•      Met de drie decentralisatie gaat het in Breda wonderwel goed. Het Bredaas Model voor de Zorg is in de afgelopen jaren in samenspraak met de cliënten en hun vertegenwoordigers en organisaties tot stand gekomen. Daardoor zijn er in Breda veel minder klachten dan elders, er is veel minder onrust dan in andere steden over onder meer Huishoudelijke Hulp en PGB.  en aan het verdere proces van transformatie wordt – wederom samen -  hard gewerkt.
Vanaf het begin hebben we met de coalitie afgesproken dat volop wordt ingezet om alle taken te doen binnen het beschikbaar gestelde budget. Als er professionele zorg nodig is wordt die ook gegeven. Niemand valt tussen wal en schip. We hebben 20 miljoen euro reserves voor de drie decentralisatie die we nog niet hebben hoeven aanspreken. Volgend jaar maken we grondig de balans op.
•      Er wordt nu, na jaren achterstand, bijzonder veel geïnvesteerd in het achterstallig onderhoud.
•      De Maatschappelijke Stage maakt een doorstart in een uniek Bredaas model voor maatschappelijk betrokken onderwijs.
•      We zetten concrete stappen om te besturen met de stad in plaats van over Breda. We gaan volop door met wijkdeals, buurtondernemingen en buurthuizen van de toekomst. De sociale cohesie wordt versterkt. Dat wordt nog eens geïntensiveerd door de aangenomen motie Boost voor Preventie, vroegsignalering en vroeghulp , waarbij verbindingen worden gelegd tussen zorgorganisaties en verenigingen.  Met het voorgestelde proces van Breda begroot durven we nu echt los te laten en de inwoners van Breda te laten beslissen over de zaken die zij zelf belangrijk vinden.
•      De menselijke maat is aanwezig bij de toepassing armoedebeleid, bij het leiden van mensen naar werk. De aller kwetsbaarsten op de arbeidsmarkt laten we niet verpieteren. We handhaven het beschut werken voor die groep.
•      De ambitie is uitgesproken om garantiebanenkampioen van Nederland te worden. De dienstverlening is klantgerichter geworden: we hebben een ondernemersloket ingericht, we zetten volop door op de “”Ja tenzij-houding” van ambtenaren en op vermindering van regels.
•      Vrijwilligersevenementen betalen geen leges en precariorechten. Door onze investering van 1 miljoen in sport hoeven de contributies van de sportclubs niet omhoog.
•      De aanpak van de werkgelegenheid doen we in goede harmonie en afstemming in de Regio. Het college gaat voor een 8 op dienstverlening aan ondernemers. We realiseren dat met onder meer een ondernemersloket en een spreekuur voor ondernemers.
•      Samen met de ondernemers in de binnenstad worden belangrijke stappen om onze binnenstad nog aantrekkelijker te maken.
•      We krijgen meer grip op samenwerkingsverbanden in de regio.

Bron: CDA Breda | Altijd op de hoogte van het nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden