CDA Breda: een turbulente zomer in de Bredase politiek

Beste mensen, partijgenoten,
De tijd vliegt; een turbulente zomer ligt bijna achter ons. Een zomer die in politiek Breda gemarkeerd werd door de val van de coalitie. Het bestuur van het CDA Breda betreurt die breuk. Als een belangrijke pijler in de coalitie wil het CDA zijn vertrouwde, constructieve bijdrage leveren aan een innovatieve ontwikkeling van een vitale stad, waarin iedereen meedoet en een boodschap aan elkaar heeft. In het coalitieprogramma kreeg die inzet een praktische vertaling. Toegepaste politiek die de stad vooruit helpt: daar staan wij voor. Het CDA Breda hecht er dan ook aan, dat voortvarend wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe kansrijke coalitie, waarin de mensen uit onze stad, wijken en dorpen zich herkennen en vertegenwoordigd voelen. De stad en zijn mensen zijn gediend met continuïteit. Tegen die achtergrond willen we vanuit een positieve grondhouding meedenken met en meewerken aan de vorming van een nieuwe coalitie: Christendemocraten staan voor hun zaak; willen en kunnen verantwoordelijkheid nemen. De besprekingen van de formateur om te komen tot een coalitie bevinden zich in een afrondende fase. Of onze partij deel uitmaakt van die coalitie zal blijken. Onze beweging wil graag meedoen. Hoe dan ook: het CDA Breda zal links- of rechtsom een politieke inzet tonen waarin onze idealen tot hun recht komen. Daarmee dienen we de stad en dienen we zijn bewoners. Dàt is het appel dat wij -fractie, bestuur, leden- met elkaar ervaren.
 
Uiteraard is de ontijdige ontbinding van de coalitie onderwerp van evaluatie, -een afweging die ons leert verder te verbeteren. Die evaluatie willen we in het bijzonder graag met u, onze leden, doen. Wij stellen u graag voor dat te doen tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van
donderdag 8 oktober 2015. Dan geven de fractie, het bestuur en onze wethouder hun visie op de gang van zaken; de opmaat voor een gedachtenwisseling die wat ons betreft uitmondt in opmerkingen en suggesties, in bouwstenen ‘naar morgen’. Want dat is wezenlijk: wij blikken als partij terug om ‘morgen’ beter beslagen ten ijs te komen.
 
Ter voorbereiding op die ALV en specifiek op het onderhavige thema ontvangt u nu dan ook dit schrijven. Het leek ons goed u hierover te informeren.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Het bestuur van het CDA Breda
 
Gert Groenendijk, secretaris

 
Secretaris CDA afdeling Breda
M 06 – 45 775 995 E [email protected] E [email protected] W www.cda.nl/noord-brabant/breda

Bron: CDA Breda | Altijd op de hoogte van het nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden