Vragen aan het College van B&W betreft PGB Indicaties voor 1 oktober afronden

Geacht College,
Het CDA Breda wil dat college alles op alles zet om PGB-chaos in Breda te voorkomen.
Staatssecretaris van Rijn aanbevolen om de herindicaties voor het verlenen van persoonsgebonden budgetten (PGB’s) vóór 1 oktober aanstaande af te ronden. Onderzoek van BN de Stem heeft uitgewezen dat de datum van 1 oktober door de gemeente Breda niet gehaald gaat worden, zo lazen wij vandaag in deze krant.
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) wil haast maken om een pgb-debacle zoals begin dit jaar te voorkomen. Door bestuurlijke chaos kregen veel mensen toen te laat en pas na veel gedoe hun zorggeld binnen. Ook zorgbehoevenden in Breda hebben hier last van gehad.
De ombudsman wees vandaag op het feit dat burgers de dupe zijn geworden van overhaaste invoering van het nieuwe systeem; iets waar het CDA landelijk al voor had gewaarschuwd.
Vraag 1: Bent u het met Staatssecretaris van Rijn eens, dat de herindicaties vóór 1 oktober dienen te zijn afgerond, zodat budgethouders op tijd hun zorgverleners kunnen kiezen en tijdig een aanvraag kunnen doen bij de Sociale Verzekeringsbank?
Vraag 2: Gaat de gemeente actie ondernemen om de aanbevolen datum van 1 oktober alsnog te halen en zo ja, wat?
Vraag 3: Als Breda echt niet in staat blijkt om de datum van 1 oktober voor iedereen te halen, wat gaat zij dan doen om de chaos met PGB-uitbetalingen voor Bredase PGB-houders te voorkomen? Hoe kan voorkomen worden dat inwoners van Breda met een PGB (wederom)  de dupe worden?
Met vriendelijke groet,
Els Groeneweg, Raadslid CDA Breda

Bron: CDA Breda | Altijd op de hoogte van het nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden