Start Internationaal congres Cities in Transition NHTV

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in (mega)steden en dat aandeel groeit met de dag. De toekomst of het succes van deze steden wordt bepaald door gezamenlijke actie van burgers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers. Zij moeten gezamenlijk de uitdagingen op economisch, sociaal, digitaal, milieu en infrastructureel gebied aanpakken.

Tijdens het internationale NHTV-congres ‘Cities in Transition’ op 12 en 13 maart 2015 wordt breed ingegaan op deze ontwikkelingen. Vanuit verschillende perspectieven en disciplines wordt gezocht naar oplossingen voor toekomstige stedelijke ontwikkeling. Tijdens het tweedaagse congres in Breda discussiëren deelnemers over onderwerpen als:
– Het belang van grootschalige geïntegreerde vrijetijdsvoorzieningen voor de ontwikkeling van een stad en vice versa
– Sociale Innovatie ofwel participatieve processen met burgers en ondernemers om steden duurzaam te ontwikkelen
– De invloed van nieuwe digitale technologieën
– City Hospitality; hoe maak je een stad aantrekkelijk voor toeristen maar ook leefbaar voor alle andere partijen
– De rol van de sharing economy en duurzame business modellen voor steden

De discussie worden ingeleid door een keur van vooraanstaande nationale en internationale sprekers zoals:
– Ibon Areso Mendiguren, Burgemeester van Bilbao die leiding heeft gegeven aan de metamorfose van de stad tot een nieuw cultureel centrum in Europa
– Zhang Ansheng, Vice-president Hangzhou Tourism Committee China die inzicht geeft in het beleid van de belangrijkste toeristische destinatie binnen China,
– Selçuk Akinci, Wethouder van Breda, die samen met vertegenwoordigers van Antwerpen, Tilburg en Eindhoven zal spreken over Sociale Innovatie.
– Ignasi de Delàs, President of European Cities Marketing laat zien hoe Europese steden steeds hun concurrentiepositie proberen te verbeteren op basis van nieuw kennis,
– Greg Richards, NHTV-lector zal spreken over placemaking en het belang van events daarin.

Er zijn ongeveer 250 deelnemers, met grote diversiteit aan nationaliteiten vanuit (bedrijfsleven, nationale, regionale en lokale overheid, kennisinstellingen) die dit congres bezoeken. Dag 1 vindt plaats in het Chassé Theater, dag 2 op de NHTV campus aan de Mgr. Hopmansstraat.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden