ISO 15189 voor het volle pakket toegekend aan SHL-Groep/SRTB

SHL-Groep is als eerste eerstelijns diagnostisch centrum in Nederland dat de ISO 15189 accreditatie voor vijf verschillende onderdelen heeft behaald: biometrie, microbiologie, klinische chemie, trombosedienst en POCT.
 
“We werken continue aan kwaliteitsverbeteringen in onze processen en dienstverlening”, aldus drs. Astrid van der Put, Raad van Bestuur SHL-Groep/SRTB, “mede hierdoor staan we garant voor hoogwaardige laboratorium- en medische diagnostiek. De ISO 15189 certificering is een belangrijk kwaliteitskeurmerk en daarmee een zichtbare onderschrijving van onze rol op het gebied van diagnostiek in de gehele zorgketen.”
 
Meer over NEN-EN-ISO 15189
 
De NEN-EN-ISO 15189 is een internationale norm die eisen stelt en specificeert aan de competentie en kwaliteit van medische laboratoria. Ze wordt gebruikt bij de ontwikkeling van kwaliteitsmanagementsystemen, bij de beoordeling van de eigen bevoegdheid en voor gebruik door erkenningsinstanties. Alle medische laboratoria in Nederland moeten voor juli 2019 de transitie doorlopen van accreditatie op basis van CCKL Praktijkrichtlijnen naar accreditatie op basis van de internationale norm ISO 15189:2012.
 
www.shl-groep.nl / www.srtb.nl
 
NB.: De ISO accreditatie is onder RvA nummer M025 toegekend aan SHL-Groep, RvA nummer M035 behoort aan de ISO accreditatie van SRTB.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden