CDA Breda komt op voor daklozen

Het CDA Breda is – net als alle fracties akkoord gegaan met het aanspreken van de reserves om ex-daklozen te kunnen blijven begeleiden. Op initiatief van het CDA Breda stuurt de Gemeenteraad een protestbrief naar Den Haag, omdat taken zijn overgeheveld zonder bijbehorend geld. Op initiatief van het CDA Breda spant het college zich in om tot uitbreiding van het aantal plaatsen over te kunnen gaan.

Overheveling taken zonder geld noodzaakt tot aanspreken reserves

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten er extra taken bijgekregen. Een van die taken is de (woon)begeleiding van ex-daklozen die in een woning zijn geplaatst met intensieve begeleiding, via het zogenaamde Housing First concept. In Breda zijn sinds 2014 15 plaatsen.

Deze vorm van opvang is een oplossing voor mensen met meerdere problemen die niet in een groep kunnen functioneren. De meesten hadden vele jaren op straat geleefd en zijn door Stichting Maatschappelijke Opvang rechtstreeks van straat in een huisje geplaatst. Uit persoonlijke gesprekken met betrokkenen is het CDA Breda onder de indruk geraakt van de resultaten van deze vorm van opvang.

Helaas is door het Rijk het geld voor deze vorm van opvang niet aan de gemeenten toegekend. De gemeenten zijn nog steeds aan het onderhandelen met Rijk, maar het schiet niet op.

Het college vroeg ons om de kosten van begeleiding te mogen betalen uit de reserve voor Maatschappelijke Ondersteuning. De CDA Breda fractie is daarmee akkoord gegaan, want Housing First is de enige blijvende oplossing voor daklozen met meerdere problemen, die niet goed functioneren in groepen.

Raad stuurt protestbrief naar Den Haag

Op voorstel van het CDA Breda zal het college namens de Raad een protestbrief sturen naar het kabinet, om de onderhandelingen van het college kracht bij te zetten. Want het Rijk houdt het geld dat niet meer via de AWBZ hoeft te worden betaald voor Housing First zelf en betalen ons niets voor Housing First. Dat kan echt niet. Zie de door de Raad aangenomen motie:

http://www.breda.nl/data/files/formulieren/motie_oproep_aan_den_haag_voor_budget_housing_first.pdf.

College spant zich in om tot uitbreiding over te gaan

Het college stelde ook voor om de geplande uitbreiding van het aantal plaatsen naar 30 plaatsen af te blazen.Het CDA Breda wil zich daar niet zomaar bij neerleggen. Naar inschatting lopen er nog minimaal 15 mensen op straat, voor wie Housing First een oplossing zou zijn, Het CDA vindt het heel erg als deze mensen op straat blijven, omdat wij ze geen passend alternatief kunnen bieden. En voor hen bestaan niet veel alternatieven. Voor mantelzorgers is dat heel zwaar en de reguliere opvang is niet geschikt.

Op straat blijven is heel erg voor de mensen zelf. Maar ook voor de stad. Want deze daklozen veroorzaken gemiddeld voor 100.000 aan maatschappelijke schade. Dan hebben we het over overlast, politiehandhaving, diefstal, bemoeizorg, crisispsychiatrie. Dat willen we niet in Breda. Dit was mede de achtergrond om extra druk op Den Haag te zetten met een brief uit Breda.

Als goed rentmeester heeft CDA Breda ook gekeken naar de kosten van begeleiding. Het bedrag voor begeleiding is in Breda per client relatief hoog, in vergelijking met bijvoorbeeld Dordrecht en Amsterdam. In Amsterdam kunnen ze bij vergelijkbare zorgzwaarte met het budget 4 of 5 meer mensen begeleiden dan in Breda. Wellicht kunnen we daar iets van leren. Daarom hebben we het college verzocht daar eens goed naar te kijken en – in de hoop op budgetuitbreiding in in ieder geval 2016 – een uiterste inspanning te doen om die uitbreiding naar 30 plaatsen wel mogelijk te maken. Zie hier deze motie:

www.breda.nl/data/files/formulieren/motie_naar_30_plaatsen_housing_first_in_2016.pdf.   

Ook deze CDA motie is aangenomen door de Raad. Het college heeft gezegd deze inspanningsverplichting graag aan te gaan

Bron: CDA Breda

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden