AlleeWonen is zichtbaar en veelzijdig

Foto: AlleeWonen

AlleeWonen scoort ruim voldoende als het gaat om het behalen van haar maatschappelijke doelstellingen. Dit concludeert een onafhankelijk bureau dat over de periode 2011 – 2014 de prestaties en resultaten heeft beoordeeld.

In een reactie laat AlleeWonen weten: “We worden gelukkig herkend als een echt sociale corporatie die bereid is om haar nek uit te steken als het gaat om mensen in de buurten waar ons bezit staat.” “Uit het rapport komt AlleeWonen naar voren als een veelzijdige en professionele corporatie. Een mooi resultaat dat ons stimuleert om te blijven werken aan voldoende en betaalbare woningen!”, aldus Tonny van de Ven, bestuurder van AlleeWonen.

De onderzoekscommissie – in woningcorporatietermen de visitatiecommissie onder voorzitterschap van Joos Jacobs (zie foto) – heeft in 2015 aan belanghouders zoals huurders, wethouders, zorgaanbieders en andere partners, gevraagd wat zij van AlleeWonen vinden. Daarbij is vooral gekeken of AlleeWonen voldoende en geschikte woningen verhuurt en bouwt, haar afspraken met belanghouders nakomt en of zij presteert naar de financiële mogelijkheden.

Uitkomsten

AlleeWonen herkent zich in de uitkomsten van het onderzoek. Er staan veel mooie uitkomsten in maar ook aanknopingspunten voor verbetering. Het eindresultaat is een ruime voldoende (gemiddeld een 7). In het rapport staat dat AlleeWonen bijna al haar woningen toewijst aan lage inkomens, zoals de bedoeling is van een sociale verhuurder. En ook dat de corporatie duidelijk aanwezig en betrokken is in de buurten waar ze werkzaam is. Belanghebbenden, zoals gemeenten en huurdersverenigingen, beoordelen de prestatie van AlleeWonen goed. Ze herkennen haar als een sociale corporatie die bereid is om haar nek uit te steken als het gaat om de buurten waar haar huizen staan.

Verbeterpunten

Natuurlijk is er ruimte voor verbetering. De communicatie richting huurders en belanghebbenden verdient meer aandacht, evenals de mate waarin huurders en andere belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op AlleeWonen. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals de problemen van corporaties in de regio en de verhuurdersheffing, heeft AlleeWonen minder kunnen investeren dan ze wilde en keuzes moeten maken die niet voor iedereen begrijpelijk zijn, zoals de inkomensafhankelijke huurverhogingen en het minder bouwen van sociale huurwoningen.

Het oordeel over governance is onverminderd hoog gebleven. Er was, is en blijft veel aandacht voor goede sturing, goed en degelijk toezicht, risicomanagement en integriteit.

Bouwsteen voor nieuwe strategische koers

De uitkomsten van de visitatie zijn een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe strategische koers van AlleeWonen. Ook de huurdersverenigingen hebben nuttige adviezen gegeven voor verbetering van de communicatie en dienstverlening waar AlleeWonen mee aan de slag gaat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden