Werkzaamheden Weerijs-Zuid afgerond

Foto: Brabant.nl

De herinrichting van het gebied Weerijs-Zuid is voltooid. In opdracht van de provincie Noord-Brabant is de bestuurscommissie Weerijs-Zuid in 2007 gestart met het project. In het gebied zijn op grote schaal doelen voor landbouw, natuur, water, recreatie, wonen en werken gerealiseerd. Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Erik van Merrienboer (Ruimte en Financiën) en de bestuurscommissie Weerijs-Zuid openen het gebied op 24 mei.

Met de herinrichting van Weerijs-Zuid is het gebied aantrekkelijker geworden voor ondernemers en recreanten en leefbaarder voor bewoners. Door het verbinden van natuurgebieden ontstaat er een robuust natuurnetwerk waar dieren en planten zich kunnen verplaatsen en ontwikkelen. Ook is er nu meer ruimte voor het water en verbetering van de waterkwaliteit. Verder zijn in het gebied bestaande wandel- fiets- en ruiterpaden opgeknapt en verlengd én zijn er nieuwe paden aangelegd.

Met de afronding van de werkzaamheden is een mijlpaal bereikt voor Weerijs-Zuid. Daarom openen gedeputeerde Erik van Merrienboer en de bestuurscommissie Weerijs-Zuid het gebied op woensdag 24 mei. Dit doen zij samen met ongeveer veertig kinderen van basisschool Sint Bavo uit Rijsbergen, bij de nieuwe trekpont in de Aa of Weerijs. De opening is voor genodigden. Op Hemelvaartsdag, 25 mei, is er een publieksdag met verschillende activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en een overzicht van de activiteiten vindt u op weerijszuid.

Het project is uitgevoerd door de bestuurscommissie Weerijs-Zuid, bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Zundert en Breda, en Staatsbosbeheer. De commissie wordt ondersteund door het Kadaster. In de eerste jaren van het project is vooral gewerkt aan de planvorming. In oktober 2015 ging de eerste schop de grond in en vorige maand, april 2017, zijn de werkzaamheden afgerond. Nu rest alleen nog de financiële afronding van het project. Dit is naar verwachting in 2018 voltooid.

Weerijs-Zuid is een gebied van 3.200 hectare groot. Het ligt ten zuiden van Breda, in de gemeente Zundert en Breda. Het gebied is kleinschalig en heeft veel agrarische activiteit. Er zijn hoofdzakelijk bedrijven te vinden in de melkveehouderij, tuinbouw en boomteelt. Daarnaast is er veel natuur te vinden. Het landschap in Weerijs-Zuid wordt gekenmerkt door de beken Aa of Weerijs, Hazeldonkse Beek en Turfvaart-Bijloop.

Reacties