Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor Amphia

Foto: Amphia

Het Amphia ontvangt wederom het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

Amphia doet er alles aan om ook de kwetsbare oudere patiënt zo fit mogelijk naar huis te laten gaan. Die inzet is nu beloond met het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis, afgegeven door de grootste seniorenorganisatie  KBO-PCOB.

“Een opname heeft voor een oudere patiënt grote impact”

Ongeveer 60% van het totaal aantal patiënten is ouder dan 70 jaar. De komende jaren neemt dit aantal verder toe door de vergrijzing. Maar de ene oudere is de andere niet. Anita van den Berg, bedrijfsmanager: “Een opname in het ziekenhuis heeft voor een oudere patiënt grote impact. Bij de screening wordt echter wel onderscheid gemaakt tussen in basis vitale oudere patiënten en de echt kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen. Die worden zoveel mogelijk op de locaties Langendijk en Molengracht behandeld omdat we daar gerichte klinische zorg kunnen verlenen als er zich een complicatie voordoet, zoals een infectie of verwardheid. We hebben voor hen allerlei voorzieningen genomen om hen fysiek of mentaal te activeren waardoor de zelfredzaamheid zoveel mogelijk behouden blijft.”

Voorzieningen
Kwetsbare senioren hebben veel baat bij de  voorzieningen die Amphia treft om het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Zo staat op de Molengracht een pendelbusje klaar om patiënten en bezoekers van de parkeerplaats naar de hoofdingang van het ziekenhuis te vervoeren. Bij de receptie staan vrijwilligers klaar om hen op te vangen en de weg te wijzen. En op de verpleegafdeling worden vrijwilligers ingezet om ouderen te begeleiden bij hun verblijf. Vrijwilligers die vooraf uitgebreid getraind zijn door verschillende zorgprofessionals.

Grootste seniorenorganisatie
Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een initiatief van de grootste ouderenorganisatie in ons land namelijk de KBO-PCOB. Zij heeft samen met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld met als doel de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Ieder jaar beoordelen zij ziekenhuizen op een aantal criteria en bepalen zij of een ziekenhuis het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis mag dragen. Met deze criteria in de hand heeft Amphia ook haar plan van eisen opgesteld voor het nieuwe ziekenhuis dat nu gerealiseerd wordt. Daarmee wordt gegarandeerd dat Amphia ook in de toekomst Seniorvriendelijk blijft.

Reacties