Breda Botanique in oude Chassékazerne

Foto: gemeente Breda

Een mix van 60 huurwoningen en aantrekkelijke commerciële functies waaronder een restaurant met hotelsuites, bar en een conceptstore. Met in het hart van de rijksmonumentale kazerne een botanische kas als verbindend element tussen het Chassépark en de binnenstad.

Dat is de kern van het winnende plan van Synchroon voor de herontwikkeling van de Chassékazerne tot Breda Botanique. De Chassékazerne wordt nog voor het eind van dit jaar overgedragen aan Synchroon.

Het plan Breda Botanique is een nieuwe en unieke toevoeging aan Breda met een meerwaarde op het aanbod van de stad: stedenbouwkundig en architectonisch, maar zeker ook als trekker qua
functie: de stad heeft nog geen botanische kas. Breda Botanique voegt kwaliteit toe aan het functioneren van de directe omgeving. Het plan heeft als hart van het gebouw een botanische kas waar omheen het publieke programma toegankelijk is. Met Breda Botanique wordt niet alleen een aanvulling op het Chassé Park gecreëerd, maar krijgt de Chassékazerne een eigen exclusieve trekkracht. Het Stadsarchief en de archiefkelder blijven gehuisvest in de Chassékazerne.

De Gemeente Breda startte in december 2016 met de voorbereidingen voor de verkoop van het hoofdgebouw van de Chassékazerne. Het doel van deze ‘tender’ was de verkoop van de Chassékazerne aan een marktpartij of consortium die risicodragend de herontwikkeling van de Chassékazerne kan realiseren. Daarbij moet de partij garanderen dat het rijksmonument in stand blijft en voor een lange periode succesvol kan functioneren.

In een eerste ronde dienden 11 marktpartijen/consortia een voorstel voor de herontwikkeling van de Chassékazerne in. De gemeente beoordeelde deze plannen op ruimtelijke-, programmatische- en monumentale visie, duurzaamheid, financiële bieding en robuustheid en realiteitsgehalte van de financiële onderbouwing. Vervolgens heeft de gemeentelijke selectiecommissie vier partijen geselecteerd voor deelname aan een tweede ronde. De definitieve aanbiedingen zijn beoordeeld op de vier criteria en het plan Breda Botanique van Synchroon behaalde de hoogste totaalscore.

Synchroon wil voor de ontwikkeling van Breda Botanique op korte termijn starten met placemaking, om de toekomstige gebruikers en de stad kennis te laten maken met deze bijzondere plek. Synchroon denkt daarbij aan zaken als: kookworkshops door de toekomstige horecaconcepten, (foto-) tentoonstellingen en het betrekken van kinderen bij het botanische aspect van de toekomstige kas en binnentuinen.

Wethouder Alfred Arbouw hierover: “Het plan van Synchroon scoort hoog op alle door de gemeente gestelde eisen. Breda Botanique slaagt er in om, met respect voor de monumentale waarde van het gebouw en aansluitend op de stedenbouwkundige opzet van het Chassépark, nieuwe en aanvullende gebruiksmogelijkheden in te passen. Daarmee voegen we dynamiek en kwaliteit toe aan Breda in het algemeen en het Chassépark in het bijzonder met een verrassend programma bestaande uit het Stadsarchief, horeca, retail en verblijfsfuncties die elkaar aanvullen en zorgen voor synergie in het hart van het gebouw en uniek voor Breda: de botanische kas.”

Tobias Verhoeven, directeur van Synchroon vertelt: Met een groot team hebben we maanden gewerkt aan dit bijzondere plan. Restauratie-architect Bastiaan van de Kraats (1meter98) ontwerpt de nieuwe functies in de kazerne. De Botanische Kas als ontmoetingsplek van de Kazerne staat centraal, op de plek waar in 1896 het cellencomplex was. Landschapsarchitect Steven Delva (DELVA Landscape Architects) ontwerpt de inrichting van de kas, net als de twee binnentuinen voor de bewoners. Met Nico de Bont als aannemer gaan we de Kazerne restaureren en zelfs datgene wat verloren is gegaan gedeeltelijk weer terugbrengen. Zoals bijvoorbeeld de verstopte, gewelfde plafonds op de begane grond en de oorspronkelijke plafondbetimmeringen in de kap. Breda Botanique wordt een aanwinst voor Breda en werkt inspirerend voor iedereen die hier komt wonen, werken, eten, winkelen of logeren.

Het plan van Synchroon heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, onder andere door de inzet van zaken als waterinfiltratie in de binnentuinen, circulair materiaalgebruik, stadsverwarming en het gebruik van elektrische deelfietsen- en auto’s.

Reacties

article
217259
Een mix van 60 huurwoningen en aantrekkelijke commerciële functies waaronder een restaurant met hotelsuites, bar en
https://breda.nieuws.nl/nieuws/217259/breda-botanique-oude-chassekazerne/
2017-12-07T10:51:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/55/2017/12/07104724/Breda-Botanique-chasse.jpg
Nieuws